اطلاعيه سازمان زنان خه بات درباره ي قتل وسيع زنان در كوردستان

اگر چه به قتل رساندن زنان معضل جدیدی نیست ، و دارای ریشه ی تاریخی میباشد.
اما در حال حاضر این جنایت ها روند دیگری را در بر گرفته و از موردی به چالشی تهدید امیز تغییر یافته و جامعه را دچار وضعیتی نا برابر و اکنده از شرم و ابروریزی نموده است.
قتل دوخواهر توسط بستگانشان و تداوم قتل زنان در ابعاد وسیع تر جنایتی بزرگ و غیر انسانی می باشد، که چشم پوشی و سکوت در برابر این تاوان شراکت درجرم محسوب میشود.
حکومت مسبب و مشوق اصلی این اعمال ضد انسانیست . و با سکوت در قبال این فجایع به نوعی پشتیبان و مشوق ان جنایتها محسوب میشود. که عدم موضع حاکمیت موجب ان شده تا افراد جانی و ضد زن بدون ترس و واهمه اعمالشان را ادامه  و به جنایتهایشان افتخار کنند و به بهانه ی ناموس پرستی آزادانه در اجتماع متجول باشند.
از این به بعد ضروریست جامعه و سازمانهای مدافع حقوق زنان در برابر آن همه جنایت ها موضع بگیرند و جامعه را هوشیار نمایند و با گفتن نه به قتل زنان  در برابر هرگونه تبعیض ،قتل و خشونت علیه زنان وارد عمل شوند.
 اتحاد در موضع وعمل و پشتیبانی عمومی، امری ضروریست و سازمان زنان خه بات هرگونه تبعیض ، خشونت و قتل تحت عنوان دفاع از شرف و ناموس به هر بهانه ای رد و انرا محکوم می نماید .
سازمان زنان خه بات کردستان ایران

ڕێکه‌وت: 2019-05-16 10:37:21
به‌شی: ( اجتماعی )

سیاسی