اعضاء سازمان خبات در گردهمایی شهر برلین شركت كردند

خبات میدیا: در شهر برلین پایتخت آلمان گردهمایی بزرگ مردمی از طرف کوردهای ساکن آلمان عليه حملات ترکیه به  کوردستان سوریه برگذار شد.
روز شنبه ۱۲ اکتبر ۲۰۱۹ مصادف با ۲۰ مهر ۱۳۹۸ شمسی، کوردهای ساکن کشور آلمان راهپیمائی و  گردهمایی گستردە و بزرگی را عليه حملات تورکیه به کوردستان سوریه برگذار کردند.
در این گردهمایی کوردهای آلمان حملات تورکیه به مردم مدنى کوردستان سوریه را محکوم و اذهان عمومی آلمان را از جنایتهای رژیم ترکیه آگاه ساختند و پشتیبانی خود را از مقاومت کوردستان سوریه اعلام  کردند.
شایان ذکر است شماری از اعضاء سازمان خبات در کشور آلمان به شیوه ای فعال در این راهپیمایی و گردهمایی شركت کردند.

ڕێکه‌وت: 2019-10-16 07:33:33
به‌شی: ( فعالیت )

سیاسی