برگزاری تظاهرات بر ضد دولت ترکیه در کشور کانادا

روز شنبه ۱۲ اکتبر ۲۰۱۹ در شهر وانکوور کانادا از جانب خانه کورد، تظاهراتی گسترده با مشارکت احزاب و سازمانهای سیاسی کردستان براى محكوم كردن حملات ترکیه به کوردستان سوریه برگزار شد.
گروهی از اعضاء کمیته کانادای سازمان خبات با سرپرستی خاتوو تابان قادری مسئول کمیتە و کاک عبداللە عبدالی مسئول بخش ارتباطات کمیته کانادا در این تظاهرات شرکت و جنایات دولت ترکیه را محکوم کردند.

ڕێکه‌وت: 2019-10-22 08:07:22
به‌شی: ( فعالیت )

سیاسی