مشارکت کمیتە سوییس در مجلس ختم ماموستا حمید درویش

 خباتمیدیا:در کشور سوییس مجلس ترحيم بە مناسبت درگذشت ماموستا حمید درویش برگزار شد.
روز یکشنبە ۲۷ اکتبر ۲۰۱۹ در کشور سوییس مجلس ختمی بە مناسبت درگذشت ماموستا حمید درویش دبیرکل سابق پارت دمکرات و شخصیت درخشان کوردستان سوریه(ڕۆژئاوا) برگزار شد.
 کاک آزاد حسین زاده مسئول کمیته سويس سازمان خبات كوردستنا  پیام همدردی کمیته را قرائت نمود.در این پیام کاک آزاد تسلیت و همدردی سازمان خبات و کمیته سوییس را به خانواده ماموستا حمید درویش و اعضای و همراهان پارت پیشوەرو ابراز کرد.
ماموستا حمید درویش فعال دیرین ملت کورد در کوردستان سوریه کە غمخوار جنبش  کوردستان بخصوص کوردستان ایران  نيز بود, متاسفانه ۲۴ اکتبر ۲۰۱۹ در شهر قامیشلو برای همیشه با ملت و سرزمینش وداع کرد.

ڕێکه‌وت: 2019-10-30 07:11:10
به‌شی: ( فعالیت )

سیاسی