پیام کاک باباشیخ حسینی دبیرکل سازمان خبات کوردستان بە مردم کوردستان و ایران

هم میهنان مبارز کوردستان!
مردم مقاوم ایران!
خانوادە شهدای راە آزادی!
قيام پر رخوش شما ملت بە ستوه آمده،در چند روز گذشته در ایران و کوردستان ایران,در برابر حاكميت استبدادی آخوندها, بار دیگر ناروایی و عدم مشروعيت رژیم تحمیلی را نشان داد و در مقابل تصميم  عمومی برای تغییر و تحول ریشه ای در سیستم و شیوه حکومت در ایران را هویدا ساخت.
درود بر همت و عظم راسخ و كوشش و فداکاریتان.
سلام گرم بر مردم شهرهای کوردستان و ایران و درود بر روح شهیدان قيام چند روز اخير در کوردستان و ایران.
ملت ستمدیده انقلابی کوردستان!
جوانان مقاوم و ميهن دوست!
قيام چند روزه شما پایه كاخهاى رژیم دیکتاتور را به لرزه انداخته, واین خيزش که بدنبال افزایش نرخ بنزین از جانب رژیم ,در حقیقت گران کردن نرخ بنزین موجب خيزش شماها نشد,بلکه  افزایش قیمت بنزین موجب انفجار خشم نفرت چندین ساله تان از آخوندهاى غارتگر,فاسد,جنایتکار و دیکتاتور شد، خشم و نفرتى بمانند آتشفشان, رعد و برق,در میادین تمامی شهرهای کوردستان,تهديدى برای رژیم ستمکار و ظالم ولایت فقیه وسرنوشت معدومشان در آينده ميباشد.
با ايقان به آينده اى روشن و  احقاق آزادی براى  مردم  كورد در کوردستان ایران و  سرنكونى  حاكميت دیکتاتور مذهبی در ايران، از هم ميهنان انقلابى تقاضا ميكنم تا به شیوه درست و سازماندهی و برنامه ريزى منظم,به اعتراضات ادامه دهید. تداوم  اعتراضات، شما را به مقاصد واهدافتان رسانده و نیروهای سرکوبگر را در تقابل با مردم ناتوان خواهد ساخت.
مسئوليت استادان دانشگاه و معلمان مدارس,نویسندگان,روشنفکران,شاعران و هنرمندان مبارز است تا با مشارکت در قيام و همچنین اطلاع دهى و هشیار کردن مردم، ضمينه ى اتحاد و همبستكى را  ميان  مردم  کوردستان با تمامی باور و اعتقادات مذهبی و اجتماعی مسئوليت سرنوشت ساز شما در حال و آينده ميباشد.
از ماموستایان و بيشوايان دين اسلام در کوردستان تقاضا دارم همانند همیشە وظیفه تاریخی خود در رهبری کردن مردم و روبرو شدن با ظلم و ستم را بجای آورند.
ماموستاها و ثيشوايان اديان، در این اوضاع حساس تاریخی وظیفه بزرگی بر عهده دارند و اطمینان دارم با اجراى این مسئولیت,نقش  بزرگی در قيام مشروع  مردمى در مقابل حکومت ضد دین و ضد انسانیت در ایران را رقم خواهيد زد.
همجنين از اعضاء، هواداران سازمان خبات و تمامی دوستان و آزادیخواهان در شهرها و روستاهای کوردستان ميخواهم به شیوه ای موثر و عدم ابراز شعارهای تشکیلاتی و سازمانی، فقط در چهارچوب خواست عمومى مردم,حضوری فعال داشته باشند,و مانند همیشه در تلاش برای اتحاد همبستكى فعال باشند.
هم میهنان خویشتندار!
در این مرحله سرنوشت ساز، اتحاد و همبستگی و همصدایی ضروریست, بى شك عوامل رژیم در تلاشند میان  صفوف مردم تفرقه و اختلاف ايجاد وميان مردم شهرهای کوردستان  منطقه گرایی و شهر گرایی كنند تا اتحاد و یکپارچگی مردم را مختل سازند.ضروریست هشیار باشید و ترفند حاكميت و عواملش را خنثى نماييد. شكى نيست اهالی تمامی شهرها و روستاهای كوردستان، مبارز و شکست ناپذیرند و همگی در مبارزه و قيام در برابر رژیم دیکتاتور سهیمند و ظلم و بیدادى رژیم,همه گیر بوده و تمامی شهرها و منازل و خانواده هاى کوردستان را فرا كرفته,به همین منوال همه هم سرنوشتیم و مردم هیچ شهر و محله ای برای زوال و سرنكونى حکومت مردم کش و کورد کش آخوندی در مبارزه شركت فعالانه دارند.
همجنين ضروريست ارتباط و همکاری مردم انقلابی کوردستان با شهرهای دیگر ایران به شیوه ای مستحکم و مداوم باشد و نگذاریم رژیم آخوندی و عوامل آن با ایجاد تفرقە ميان مليتها باعث سستی اتحاد و یکصدایی ملت شوند. مبارزه ملت در ایران و کوردستان برای فروريختن كاخ ستم  این رژیم ستمگر و دیکتاتور و به ديل آن، حکومتی دمکراتیک در ایران که حقوق  مليتهاى ايران را تضمين كند.
با سلام و درود مجدد بر روح پاک شهیدان قيام  عليه استبداد آخوندی
بيروز باد باد قيام مردمى  در ایران و کوردستان.
سرنكون باد رژیم دیکتاتور و ستمگر آخوندی.

سازمان خبات کوردستان ایران
دبیر کل سازمان
بابە شیخ حسینی
۲۸ آبان ۱۳۹۸ شمسی
۱۸ نوامبر ۲۰۱۹

ڕێکه‌وت: 2019-11-21 07:15:08
به‌شی: ( صفحە ازاد )

سیاسی