تسلیت دبیرکل سازمان خبات بە مناسبت درگذشت ماموستا ملا جلال شافعی.

درگذشت ماموستا ملا جلال شافعی را بە خانوادە محترم ایشان ، مردم شهرستان سقز و مردم کوردستان تسلیت میگویم .
ماموستا ملا جلال شافعی از ماموستایان مبارز کوردستان ایران بودند کە بە ملت وسرزمین خود خدمت کردە و درايام زمامدارى حكومت پهلوی و همچنین در قیام مردم کوردستان علیە رژیم پهلوی از یاران نزدیک ماموستا شیخ جلال حسینی، يكى از رهبران جنبش حقطلبانەی مردم کوردستان و مٶسس سازمان خبات بودند.ماموستا ملا جلال شافعی دربسیاری از سفرهای دوران انقلاب ضد سلطنتى همسفرو همراه ماموستا سید جلال حسینی بە شهرهای کوردستان بود.
ماموستا ملا جلال شافعی علاوە بر خدمت بسیاری  به مردم  کوردستان ،با سربلندی زندگى كردند و هیچگاە بە رژیم آخوندی آری نگفتند. درگذشت ایشان ،خسارت جبران ناپذیری برای ملت کورد میباشد.
مجددا بە خانوادەی محترم ماموستا ملا جلال شافعی،خويشاوندان ،دوستان و مردم قهرمان  شهرستان سقز و همە مردم کوردستان تسلیت میگویم.
سازمان خبات کوردستان ایران
دبیرکل
باباشیخ حسینی
۲۷اسفند ۱۳۹٨هجری شمسی

ڕێکه‌وت: 2020-03-18 08:12:17
به‌شی: ( اجتماعی )

سیاسی