پیام کومیسیون تبلیغات سازمان خبات بە مناسبت درگذشت جلال ملکشا شاعر نامدار کورد

با تأسف بسيار بار مردم شهرسربلند سنندج، يكى از شهرهای محورکوردايتى و ادب و روشنفکری و  شهرها و مناطق ديگر کوردستان، باردیگر و اين بار به خاطر فوت شاعر با احساس کورد ماموستاجلال ملکشا داغدار شدند. ماموستاجلال ملکشا ازشعرای مردمی و کوردپرور کوردستان بود کە در طول حیاتش  دردها و رنج و دربدری زيادى را متحمل شد و هرگز از مردم فاصلە نگرفتە و رژیم دیکتاتور آخوندی نتوانست از راە آزادیخواهی و کوردپروری دلسردش کند. ماموستا جلال ملکشا از جملە شاعران کوردستان است کە خدمت چشمگیری بە شعرو ادب  ملت کورد کرد و دارای دەها شعر ملی و میهنی میباشد. 
کومیسون  تبلیغات سازمان خبات کوردستان ایران بە مناسبت درگذشت ماموستاجلال ملکشا، بە خانوادە محترم ایشان، و مردم شهر سنندج و تمامی شهرها و  شهرهاو مناطق کوردستان تسليت ميگويد . 
بە امید تحقق اهداف ماموستا جلال ملکشا و تمامی مردم کورد. 
کومیسیون تبلیغات سازمان خبات کوردستان ایران
11. آبان 1399هجری شمسی
1. 11. 2020میلادی

ڕێکه‌وت: 2020-11-09 06:43:46
به‌شی: ( دینی )

سیاسی