25 نوامبر آغاز راهى طولانی براى رسيدن به اهداف والا!

ماردین زاهدی

اكثريت انسانها روزانه شاهد بسیاری از رويداهايى هستند که براى ارج نهادن به آن مناسبتها مورد تجلیل و یا بزرگداشت هایی در باره آن ایام گرفته كه باعث قوت قلب و دلگرمی میشود که این خود یکی دلیل بسیار محکم برای با ارزش دانستن و ماندن در مسير آن روزها و هرچه بهتر ارج نهادن به آنهاست.

پايدارى و مقاومت براى رسيدن به نتيجه مطلوب و به تصويب رساندن قوانين و احکام و اجراى قولهایی که به خود و دیگران داده ايم موجب برآورده شدن و نهادينه شدن خواستها ميباشد. بله تداوم در مسير درست و مقاومت براى بدست آوردن خواستهاى مشروع مهم است و نبايد تنها به مشارکت در مراسمها و اتمام آن بسنده كنيم، و به ظاهر و براى وانمود كردن به قبول آنها و برداشتن حدس و گمانها در آن حضور يابيم و شركت كنيم.

۲۵ نوامبر یکی از مهمترین روزهای تاریخ است, روزی که زنان با قدرت در برابر خشونتهای اعمال شده از خود و دیگران دفاع و با شکستن سکوتشان این واقعیت را نشان میدهند که هیچ ظلمی نمیتواند ابدی باشد و ایستادگی در برابر ظالم مبارزه ای بر حق است. سالهست که ما در این روز شاهد حضور پر شور و مقتدرانه زنان و مردانی با شالهایی نارنجی رنگ آویخته بر دور گردنشان هستیم که با همکاری و همراهی یکدیگر هرگونه نابرابری و زن ستیزی را محکوم و به وضوح خواستار متوقف کردن خشونت بر علیه زنان هستند. شركت فعالانه در این مراسم شکوه بسیاری دارد و میتواند هر بیننده ای را مجذوب خود کرده و عمیقا تحت تاثیر قرار دهد, اما نکته مهم این است که آیا این اتحاد در روزهای ۲۶ نوامبر به بعد نیز ادامه خواهد یافت و یا اینکه تنها برای از سر باز کردن یک مسئولیت و جنبه نمایشی دارد؟ بسیار مهم است که انسانها با درک کردن این موضوع و پیرو کردن آن به این واقعیت با دیدگاهی عمیقتر نگاه کرده و نه تنها آن روز بلکه تمامی روزهای سال را  متعلق به آن تاریخ بدانند. این بدين معناست که در موقعیتهای رو به رویی با یک واقعه ری اکشن های خود را بر مبنای باورهایی که از آن روزها یاد گرفته ایم اعمال کنیم و تنها در آن روز بخصوص، آدابش را رعایت کنم. برای درک عمیق تر باید به خود بفهمانیم که چ برای زنان و چ برای مردان, هر روز ۲۵ نوامبر است و بايد همه باهم براى برابرى جنسيتى و عدم تبعيض جنسيتى بكوشيم.

ڕێکه‌وت: 2020-11-27 17:58:56
به‌شی: ( اجتماعی )

سیاسی