ایمانی کە هر روز محکمتر میشود!

ماردین زاهدی 

در مسیر مبارزە گاهی ممکن است انسان دلسرد, گاهی غمگین و گه گاهی بی انگیزه شود، اما در مقابل این احساسات منفى،  نیرویی بسا قوى بە اسم ایمان وجود دارد که كوبنده و درهم شکننده تمامی این احساسات زود گذر است. ایمانی که ممکن است با یک جمله دشمن و بر خلاف هدف او به اوج خود رسیدە و او را به زانو درآورد. در این روزهایی که رسانه های حاكميت ایران به شدت در حال تبلیغات کاذب علیه احزاب اپوزسیون بودە و در تلاش برای لاپوشانى واقعيتها و فریب مردم داخل کشور هستند, سایبری های رژیم نیز  با خيال باطلشان تمام تلاش خود را صرف گمراه کردن نیروهای مبارز میکنند.هوشیار بودن در این ارتباط اجتناب ناپذیر, امری جدی و بسیار مهم است, چرا که رژیم از نیروها و عوامل خود در این راستا استفاده میکند که این ارتباط باید در اولین فرصت به قسمت امنیت  گزارش داده شود.اما حرفهای این اشخاص چ بوده, چ منشأی دارد و هدفشان چیست؟ در نوشته قبلی به بسیاری از این موارد اشاره کردم، اما تجربه این بار بسیار جالبتر از قبل بود, پیشتر درخواست های خرابکاری و اغتشاش در قبال پول و سفر به اروپا به من داده میشد که بیانگر دیدگاه آنها از من به عنوان فردی معمولی در سازمان بود. نکته قابل توجه در این ارتباط نو, استفادە از شخصی خودفروخته و کارکشته تر برای صحبت با من است که بیانگر رشد من در این مدت بوده است و میتواند بسیار خوشحال کننده باشد. 

من به عنوان یک نیروی مبارز از شنیدن این حرف که رژیم حاضر است برای دریافت اطلاعاتی از سازمان خبات که پیشتر ادعا میکرد همه را در اختیار دارد, پیشنهاد پولهای بدون مرز را میدهد, کە خود حاکی از پارادوکسهای گفتاری آنهاست, زیرا رژیمی که ادعا میکند ما تنها یک گروهک هستیم و از ما به عنوان اغتشاشگر نام میبرد, پس چرا حاضر است برای داشتن ما و اطلاعاتمان آنگونه که میخواهیم همکاری داشتە باشد. اما در پشت پرده این حرف و قولها چه میگذرد؟ سیاست رژیم برای ارتباط با مبارزان ایجاد حس دوگانگی نسبت به هدف است, در صدر این حملات به دبیرکل سازمان خبات و برخی دیگر از اشخاص رهبری سازمان بود که با تحریف واقعيتها ميكوشيد در افکارم و ایجاد شبهه در باورم خللى وارد سازد, اما يا بی خبر از آن هستند و يا خود را به بى خبرى ميزنند، که پنهان کاری در سیاست سازمان وجود نداشتە و بمانند یە خانواده هستیم. نیز ایجاد فکریتی برای منفک شدن و انگیزه دادن برای برگشت و خیانت که همگی تنها موجب از بین رفتن شخص میشود در حالی کە عوامل رژیم مدعی هستند که ما را وارد یک بازی دوسر سود میکنند. از بحثهايى که با ماموران رژیم داشته ایم بسیار ساده به این نکته پی میبریم که ارزش یک مبارز پیشمرگ بسیار از آن چیزی که فکرش را میکنیم بیشتر است, ما افرادی هستیم که تمام جامعه ستمدیده کوردستان و ایران چشم امیدشان به ماست. هر روز مبارزه ما در راه آزادی سرزمینمان, هر بار اضافه شدن یک پیشمرگ به صفوف مبارزه و هر گامی که در راه آزادی برمیداریم یک روز از عمر رژیم دیکتاتور و خونریز کم خواهد کرد.بر خلاف تمامی ترفند های عوامل فریب خورده رژیم و وعدهاى فریبنده ای که داده میشود, ایمان ما به هدفمان محکمتر و اعتقادمان راسخ تر میشود. شاید برای آنها پول مهمترین هدف زندگیشان باشد اما ما به عنوان مبارزان راه آزادی آگاهانه و هوشیارانه راهمان را انتخاب کرده ایم و هرگز برایمان هیچ چیزی ارزشمندتر از باوری که به راه مقدسمان داریم نیست. 

با داشتن ایمانی که در مکتب مبارزه سازمان خبات و با الهام گرفتن و پیرو کردن راه رهبر همیشه زنده مان هر روز محکمتر میشود و به امید آزادی سرزمینمان, تا آخرین نفس در راه مبارزه با ظلم رژیم دیکتاتور آخوندی ایران برای رسیدن به آزادی خواهیم جنگید.

ڕێکه‌وت: 2020-12-29 12:18:35
به‌شی: ( سیاسی )

سیاسی