تێکۆشان شماره ٣٢٨

تێکۆشان شماره ٣٢٨


ڕێکه‌وت: 2021-04-11 11:54:53
به‌شی: ( فعالیت )
سازمان خبات کردستان ایران کمیته مرکزی

سیاسی