سیاستمدار و اهدافش!

ماردین زاهدی
سیاست رساله ایست بقلم ارسطو که در آن بە پردازش انواع روشهای کنترل در جامعە چ داخلی و چ روابط خارجی پرداختە و در چند نوع دستە بندی و طبقه بندی مشخص شده برای بکارگیری هرچه بهتر آنها اقدام به آنالیز آن کرده است. سیاست یکی از حساس ترین علوم اجتماعی بوده و شخصی که در این زمینه فعالیت دارد را سیاستمدار می نامند.سیاست علم بکارگیری است, بکارگیری جامعه و تمامی معقولاتی که در آن وجود دارد. کار سیاستمدار فکر کردن و انجام کارهاییست که اغلب مردم از آن بیزار هستند, مسائلی که اگر مورد بررسی سیاستمدار قرار نگیرد و با تحلیل و بازخورد درست انجام نشود ممکن است یک ملت را به آسانی به کام نابودی بکشاند. قدرت اصلی هر کشوری در سیاست های اجرای آن است که باید برنامه ریزی اساسی و بسیار دقیقی داشته باشد که با کمترین درصد خطا اعمال شود. معمولا افراد سیاستمدار بە واسطه شیوه اجرایی, بی رحم بودن به دلیل منطقی بودن, تصمیم گیری بدون در نظر گرفتن احساس و غیره, نزد مردم محبوبیت چندانی نداشته و بسیار نادر اند سیاستمدارانی که به اندازه سلبریتی های رسانه ای محبوبیت داشته باشند که این یکی از سختی های این کار میباشد. سیاستمداران بیشتر از سایر مردم خاص در جامعه مورد تهدید قرار میگیرند و نا امن بودن زندگی یکی از مشکلات عدیده سیاستمداران است. 
هر ملتی خصوصا ممالک دیکتاتور زده ای که حکومتهای فاشیستی, دیکتاتوری و سرکوبگر آن را اداره کنند, ملزوم به داشتن افراد سیاستمداری است تا مانع از اجرای سیاست های تهاجمی چه فیزیکی و چه فرهنگی به ملت و ضربه زدن به فرهنگ و تمدن و نهایتا نابودی آن ملت باشند. ایران بواسطه تسلطت حکومت آخوندی غالب بر آن یکی از خونریزترن نظامهای توتالیتر جهان است و نیز با سیاست های خصمانه ای که دارد بسیار ملزوم به افرادیست که دانش و علم سیاست را پیرو کنند اما بر خلاف ملزومات عمل كرده است. کردستان و ملت کرد دارای شخصیتهای سیاسی بزرگی بوده که چندین سال است در برابر رژیمهای سرکوبگر در ایران ایستادگی کرده و مانع از بین رفتن فرهنگ و ملت کرد شده اند. استلزام بودن سیاستمداران در این جوامع بسیار مهم بوده, خصوصا که در این برهه زمانی بیشترین حملات توسط جنگ نرم صورت گرفته و جامعه نیاز مبرمی به روشن گری دارد. 
مردم کرد چ خواسته و چ ناخواسته سیاسی به دنیا می آیند و این گفته انکار ناپذیر است, کسی که به عنوان شهروند یک کشور نه حق آموزش به زبان مادری, نه افکار مغایر نظام, نه سهی در اداره کشور, نه اپوزسیون بودن و ... را ندارد, بدیهیست که در صورت نپذیرفتن این فشارها و ظلمها و مقابله با آن  اتهام مجرم شدن وارد میشود, و بسیار بیرحمانه با او برخورد میشود و  او را ملزم به سیاستمدار شدن میکند. امروزه تمام مردم جامعه باید به نحوی با علوم سیاسی آشنا باشند تا از توطئه های رژیم در امان بمانند. رژیمی که از هر روشی برای ماندگاری اش در قدرت استفاده کرده و پشیزی برای حقوق مردم خود ارزش قائل نمیشود.سیاست تنها مختص افراد خاص نمی باشد و هر فردی در حیطه کاری خود باید سیاست دربکار گیری دستاوردهایش را داشته باشد.  سیاست اطلاعاتی, باز, بی برنده, بی طرفی, بین الملل, جنگل, زبانی, سلامت, غذایی, گذار, گریز, واقع گرا و ...از انواع مختلف سیاست میباشند که هر کدام از اینها نقش مهمی در زندگی و روابط اجتماعی و بین المللی را دارا میباشند. علوم سیاسی نیز مانند بسیاری دیگر از علوم مانند شمشیری دو لبه است و این چگونگی بکارگیری آن است که شخص سیاستمدار را میسازد.

ڕێکه‌وت: 2021-05-10 09:03:52
به‌شی: ( سیاسی )

سیاسی