آخرین خبرها از نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم آخوندی

طبق اخرین خبرهای رسیدە تا لحظاتی پیش، رژیم از مردم خواستە دوبارە بە پای صندوقهای رای برگردند 
هدف رژیم از این فریب کاری تنها  حضور مردم پای صندوقهای رای و شركت درنمايش اتخابات است. 
طبق عکس و فیلمهای رسیدە  از شهرستانها و استانها تنها میزان مشارکت بە صد نفر هم نرسیدە است.
براساس اخبار رسیدە عدم مشارکت مردم موجب انصرااف  نامزدهای نمايش انتخاب شدە و این  پیروزی بزرگی برای مردم بەشمار می آيد.
 سردمداران رژیم از عدم مشارکت مردم  ابزار نگرانی میکنند و از تعداد معدود کسانی کە شرکت کردند خواستند باردیگر بە پای صندوقهای اخذ رای برگردند.
همچنان خبرها حاکی از کسادی صندوقهای رای میباشد.
صدای تحریم سراسری انتخابات فرمایش از هر گوشە ایران .

ڕێکه‌وت: 2021-06-18 21:46:29
به‌شی: ( اخبار )

سیاسی