تناقضات مانیفستی که خود بیانگر وخامت حال رژیم است!

خبات ميديا: حکومت آخوندی ایران از بدو شکل گیری اش، بر پایه دروغ استوار بوده و برای بقای خود به فريب و ريا  برای تداوم حكومت برمردم  متكى بوده. حکومت ایران  روز جمعه با راه انداختن نمايش انتخاباتى و عدم شركت مردم در آن، متحمل شکست سهمگینی شد. مردم ايران به روشنی و همصدا در فریاد  نامشروع بودنش  را برملا ساختند. همانگونه که انتظار میرفت آخوندها تلاش كردند حضور مردم و همچنین اعلام نتایج غیر واقعی را اعلام دارند و اين سيرك مضحک را براى فریب مردم و جامعه جهانی بكار ببرند اما با و مشارکت ۱۰ درصدی مردم  را به ۶۰ درصد اعلام و آخوند جلاد ابرهیم رییسی را با پارامترهای غیر قابل باوری با میزان اخذ ۶۲ درصد رئیس جمهور اعلام کردند که در همین آغاز کار عفو بین الملل خواستار پیگرد کیفری این جنایتکار بە اتهام جنایت علیه بشریت شده است. در واقع همانگونه که قبلا گفته شده بود اانتصابات فرمایشی  تحت نام انتخابات تنها یک سیرک و شو مضحک برای اعلام نتیجه یک رقابت از پیش تعیین شده بود و مردم نیز به خوبی از این واقعیت آگاه بوده و با تحریم سراسری تیر خلاصی به اقتدار پوشالی نظام فاسد زدند. مبرهن است تلاش ها و دست و پا زدنهای آخوندهاى حاكم در این برهه زمانی بی تاثیر بوده و عزم مردم و همدلی و یک صدایی به شکوفایی اعلا رسیده است. قطعا ابراهیم رئيسی با پرونده ننگینی که دارد و همچنین حذف علنی رقبا, تقلب در آرا, پشتیبانی علنی خامنه يى و... همچنین با اشاره به تک قطبی کردن نظام و حذف طيف به نام اصلاح طلب، مهر تاییدی بر فشار دیکتاتوری حاکم بر کشور ميباشد و اختلافات را چه در ظاهر و در واقع  بیشتر خواهد كرد. نمایش سیرک انتخابات به پایان رسید و اکنون باید دید آخوند جلاد رییسی کابینه اش را چگونه و از چه کسانی تشكيل میدهد. البته این پایان ماجرا نيست و مردم باید به تحریم دولت و حکومت ادامه دهند و با حفظ موضع خود چالش براندازی حکومت را وسعت بیشتری بدهند.

ڕێکه‌وت: 2021-06-19 14:12:54
به‌شی: ( سیاسی )

سیاسی