پیام تسلیت کاک باباشیخ حسینی بە مناسبت درگذشت آقای امیر مسعود فرشچی

درگذشت آ‌قای امير مسعود فرشچی  را بە آ‌قای مسعود رجوی و خانم مریم رجوی و همە دوستان و همرزمانش در سازمان مجاهدین خلق ایران و مقاومت ایران تسلیت میگویم. بندە چند بار كە در مراسمهای مقاومت ایران در فرانسە شركت داشتم با زنده ياد اميرمسعود فرشچى صحبت كردم و در صحبتهای كوتاهی كە با هم داشتیم  برام مشخص شد كە با انسانی والا و شخصیتی انقلابی و با شورو نشاط روبرو هستم كە كار اصلی و دغددەاش تنها مبارزە برای آ‌زادی مردم ایران میباشد. باید ذكر كنم كە بیشتر شناخت من از این شخصیت بزرگ و انقلابی از طریق برنامەهای سیمای آ‌زادی و بخصوص برنامەهای پیك شادی بود. روحش شادو راهش پر رهروباد

دبیرکل سازمان خبات کردستان ایران

بابەشێخ حوسەینی

٢٠٢١/٠٧/٠٦

ڕێکه‌وت: 2021-07-07 20:03:46
به‌شی: ( فعالیت )
بابەشێخ حوسەینی

سیاسی