سازمان خبات از اعتراضات عمومی خوزستان پشتيبانى میکند

هم میهنان مبارز!

طی چند روز گذشته تا زمان انتشار این اطلاعیه, شماری از شهرها و مناطق ایران و بخصوص شهرهای استان خوزستان, شاهد اعتراضات گسترده عمومی بر ضد حکومت آخوندی، مديريت،مسئولين و فرمانداری استان و شهرها بود.

رژیم آخوندی در مدت حكمرانيش, بجز درد و آزار برای مردم ایران هیچ خیر و خوشی به ارمغان نياورده و سردمداران،سرمايه و سامان مردم را به یغما برده و در مقابل خواست برحق مردم, سرکوب و تهدید و زندانی کردن و احکام نا روا را بر حق طلبان و فعالان آزاديخواه پیرو میکنند.

  استان خوزستان که استانی ثروتمند و داراى منابع غنی و طبیعیست, متاسفانه نه  ساکنان این استان و نه سایر ملت ایران هیچ منفعتی از فروش نفت و دیگر منابع زیر زمینی نمیبرند. زمانی نیز که مردم خواستار ابتدایی ترین حقوقشان میشوند با یورش و سرکوب نیروهای مزدور مواجه میشوند.

خواست مردم در استان ثروتمند خوزستان برای تهیه آب آشامیدنی و علاج خشکسالی و جبرای کمبود آب است, اما در مقابل این خواست مشروعشان با خصمانه ترین شیوه  از جانب نیروهای رژیم سركوب ميشوند که طبق اخبار رسیده, این سرکوبها، کشته و زخمی نیز به دنبال داشته است.

نکته قابل توجه حضور زنان همپای مردان در اين اعتراضات بوده و در برابر حکم نارواى حکومت آخوندی, خواستار حقوق انسانی و خدمات  شده اند.

سازمان خبات کردستان ایران ضمن پشتیبانی همه جانبه از اعتراضات عمومی در ایران, همزمان تهدید و سرکوب و تهمت ناحق به مردم از جانب حکومت و مراکز امنیتی را به تندی محکوم میکند.

مرگ و نابودی برای رژیم دیکتاتور آخوندی 

زنده باد مبارزه ملیتهای ایران برای فراهم شدن دموکراسی و آزادی 

سازمان خبات کردستان ایران

کمیته مرکزی 

۲۵ تیر ۱۴۰۰ هجری شمسی

ڕێکه‌وت: 2021-07-20 07:43:36
به‌شی: ( سیاسی )

سیاسی