گمراهی سیاسی و روشنفکر نمایی!

ماردین زاهدی

طی روزهای اخیر مردم ایران شاهد خروش حق طلبانه مردم خوزستان دز برابر ظلم و بیداد رژیم منحوس آخوندی ایران بوديم كه به دنبال خيز مردم حوزستان،مردم در سایر نقاط ایران و کردستان ايران به حمایت از مردم به ستوه آمده خوزستان برخواسته اند. مردم مظلوم و جان به لب رسیده ایران در این روزهای گرم تابستان به واسطه فساد عوامل رژیم از امکانات اولیه، مانند آب و برق محروم بوده و در کمبود و رنج و مشقت روزهایشان به سر میبرند. این در حالی است که کشور ایران یکی از غنی ترین کشورهای خاورمیانه و جهان از لحاظ منابع طبيعى و زیست محیطی است که هرگز نباید این بحرانها را تجربه کند. حضور مردم  به حمایت از خوزستان و همچنین طلب حقوقشان خود نیز که با خواست مردم خوزستان همخوانى دارد, باعث به وجود آمدن طیفی از حمایت های عمومی برای اظهار اعتراضات به فسادهای روز افزون سردمداران حکومت میباشد. این اعتراضات نیز همانند سایر اعتراضات در ایران با سرکوبهای نهادهاى امنيتى حاكميت روبرو شده و چندین کشته و مجروح و همچنین بازداشتهای گسترده ای در پی داشته است.

با یک بازنگری تاریخی میشود دورانهای حکومتی قبل و رژیم فعلى را مقايسه کرد و مشکلات عدیده آنرا نیز دریافت. رژیم فاشیست پهلوی به دلیل ظلمهای زیادی که به مردم کرده بود با خيزش و انقلاب تمام مليتهاى ایران ساقط شد. مردم ايران  به امید داشتن حکومت مردم محورو مردم  و آنکه به یکباره از دست ظلم و ستم رهایی یابند با جانفشانی هایی که هزاران کشته و زخمی در پی داشت پا به عرصه تازه ای از تاریخ ایران گذاشتند. ایران کشوری است که دارای ملیتهای مختلفی میباشد که هرگز نمیتوان آنرا به با رژیم های نژادمحور و فاشیست كه فاشیست ها چه نژادی باشد چه دینی و مذهبی و غیره باشد اداره كرد. ایران امروز نیازمند یک حکومت دموکراتیک بر پایه سکولار است که بتوان حقوق تمامی باورها و عقاید و مذهب و نژادهایی که در آن است را احقاق کرده تا همه بتوانند در کنار هم و در آرامش و آسایش زندگی کنند. این روزها و بیشتر از هرچیز دیگر نیازمند اتحاد بوده و تنها با یک دلی مردم میشود از یوغ این رژیم خونخوار آزاد شد. اما متاسفانه گروهی از مردم به جای اینکه شعارهایی با مضمون همکاری و همراهی سر بدهند با شعارهایی که تنها استرداد تاریخی محسوب میشوند باعث برهم زدن این اتحاد و هم دلی شده و خواسته یا ناخواسنه باعث تفرقه میشوند که گاها با ویدیوهای فیک برای تبلیغات کاذب نیز همراه میشوند.

این حرکات منشوری و ایجاد جو تفرقه تنها به سیاست های رژیم کمک کرده و باعث گمراهی میشود. امروز مردم نیازمند یک ایران آزاد با تصمیم گیری و انتخاب خود مردم هستند تا بار دیگر تجربه تلخ ۵۷ بـرایمان تکرار نشود. امروزه مردم بسیار آگاه تر از قبل میباشند, به همین دلیل باید آگاهانه جلو این ناهجاری ها را گرفته و از تفرقه جلوگیری کنند. ملت ایران این حق را دارند که خودشان برای خودشان تصمیم گیری کنند و بعد از سالها ظلم و جور و ستم به آنچه که خواستارش هستند برسند.

ڕێکه‌وت: 2021-07-27 22:09:05
به‌شی: ( سیاسی )
ماردین زاهدی

سیاسی