صیانتی با طعم فقر و مرگ!
ماردین زاهدی

روز شش مرداد ماه مجلس رژیم طی بیانیه ای که با تایید اکثر نمایندگان به تصویب رسیده است خواستار محدود کردن بیشتر اینترنت شده است که تصویب نهایی آن را به کمیسیون ویژه فرهنگی مجلس واگذار کرده تا پس از تایید به صورت آزمایشی به وهله اجرا درآید.طرحی که زاوایای بسیاری داشته و میشود از جوانب بسیاری به آن نگریست.پیش از هر چیز زمانی که از محدودیت اینترنت سخن گفته میشود نگاهها به سمت کسب و کارهای آنلاین خیره شده و یکی از مهمترین وجهه ها که جنبه اقتصادی آن است نمایانتر میشود. به واسطه سیاست های رژیم وضعیت اقتصادی در ایران دچار مشکلات عدیده ای شده و روز به روز نیز بدتر میشود. تحریمهایی که به واسطه جنگ افروزی و تلاش برای رسیدن به بمب اتم و سیاست های خصمانه رژیم باعث آن شده, همچنین وضعیت بحرانی کرونا و شکست واکسن تولید رژیم از جمله دلایلی هستند که مردم را بیشتر از پیش به سمت کسب و کارهای آنلاین سوق میدهند. از جانبی کسب و کار آنلاین توانسته است مقدار چشمگیری از مشکلات بانوان خانه دار را حل کرده تا آنها نیز بتوانند مانع از خم شدن بیشتر کمر خانواده زیر فشار مخارج روز افزون جامعه با رشد چشمگیر تورم شوند. حضور فیزیکی مردم در جامعه باعث گسترش بیشتر کرونا و مرگ و میر حداکثری شهروندان بخصوص اقشار محروم تر جامعه میشود. وضعیتی که میتواند یک فاجعه بسیار اسفناک و یک تراژدی و بحران را در پی داشته باشد. نکته قابل توجه و مهم دیگر قطع رابطه مردم با خارج از کشور میباشد. استفاده از سایتها و برنامه های خارج از چهارچوب قوانین فیلترینگ تنها با بکارگیری وی پی ان امکان پذیر میباشد که خود این مهم باعث مصرف دو برابر و بیشتر بسته های اینترنت در این وضعیت اقتصادی بحرانی میباشد.اما از قابل توجه ترین نکات در مورد این طرح در این زمان و تصویب آن میتواند به دلیل اعتراضات گسترده مردم در برابر ظلمهای رژیم فاسد باشد که در این وضعیت به جای رسیدگی به مشکلات شهروندانی که از بی آب و برقی و گرما و دهها مشکل دیگر به خیابانها ریخته اند, خواستار این محدودیت غیر انسانی تحت نام صیانت از حقوق شهروندان در فضای مجازی است. صیانتی که معنای واقعی آن خفقان ملت میباشد. به نظر میرسد حاکمیت فروپاشیده و نامشروع آخوندی میخواهد به واسطه محودیت آزمایشی اینترنت اقدام به گروکشی از مردم نموده و با تهدید غیر علنی ابراز دارد که میتواند وضعیت را از آنچه اکنون هست نیز بدتر نماید. مردم جان به لب رسیده باید هوشیارانه با تمامی جوانب مورد نظر این طرح را سنجیده و دچار سیاست این رژیم از تو پوسیده نشوند. اعتراضات چه با اینترنت و چه بدون اینترنت باید ادامه داشته باشد, امروز که تمام ملت ایران همصدا و متحد به خیابانها آمده اند بهترین فرصت برای سرنگونی این رژیم جنایتکار است. هم مردم و هم رژیم خوب میدانند که دیگر سرکوب و کشتن و زندان راه به جایی نمیبرد و اصل و بنیاد رژیم باید از بین برود. مردم هوشیار اگر اینترنت نیز نباشد باید با به وجود آوردن گروه و دسته های متحد مصرانه بر خواسته خود پافشاری کنند و ضربه آخر را باهم و در اتحاد کامل به حکومت آخوندی وارد کنند. هیچ فرصتی برای اصلاح رژیم وجود ندارد چرا که با سر کار آمدن دولت قاضی جلاد ابراهیم رئِیسی, کسی که از جنایاتش با افتخار نام میبرد, دوران بدتری در انتظار خواهد بود.

 
  

ڕێکه‌وت: 2021-07-30 09:41:40
به‌شی: ( سیاسی )

سیاسی