درخواست سازمان خبات کوردستان ایران از مردم مبارز کوردستان

مردم مبارز کوردستان!

همانطور که میدانید رژیم در چند روز گذشته از طریق چند مسئول سپاه تروریستی پاسدارن احزاب کوردستان ایران ساکن در اقلیم کوردستان را تهدید بە حملە بە پایگاە و مقرهایشان کردە و در تازە ترین عملکردش،چند روزیست از طریق توپخانه و پهباد انتحاری مناطق کوهستانی نزدیک به مرز اقلیم کوردستان را بمباران میکند.

رژیم و نظام سردمدار آخوندی در ایران روز به روز به شکست و نابودی نزدیک میشود و هرچه میگذرد در ایران و کوردستان در نتیجه چپاول و فساد سیاسی و اداری،به هدر دادن ثروت و سرمایه مردم،سرکوب،ترور،بازداشت و اعدام مردم، عامل وبانی بحرانهای  اقتصادی و زیرخط فقر بودن مردم ایران، پایمال نمودن حق و آزادی های مردم و ملت های ایران، اعتراضات و بیزاری و جنبش  مردم گسترش می یابد .مردم دیگر زیر بار ظلم و استثمار آخوندی نخواهند رفت و سکوت نمی کنند و دربرابر تهدید  و زندانی کردن از طرف رژیم سرکوبگر آخوندی تسلیم نمیشوند.

از طرفی دیگر در نتیجه دخالت این رژیم در امور کشورهای همسایه و همکاری کردن با گروه های تروریستی در منطقه و تلاش برای جنگ افروزی و به دست آوردن سلاح هسته ای ،آشوبگری در جهان و نقص حقوق بشر،از طرف کشورها و مراکز حقوق بشر نادیده گرفته میشود و بە انزوا فرورفتە است.

به همین سبب همچون عادت همیشگی این نظام ظالم و مفسد و برای پنهان کردن و کم رنگ کردن این شکستهای پی در پی،میخواهند با ایجاد بحرانی تازه و تهدید مبارزین کوردستان ایران و هدف قرار دادن مردم عادی و خانواده پناهجویان سیاسی،به اراده سیاسی ملت کورد و سازمان های مبارز حمله کنند.

بدون شک رژیم واهمە ای بزرگ از ملت کورد داردو میداند کە کوردستان ایران  سنبل مقاومت و ایستادگیست و بیشتر از نقاط دیگر ایران آماده برای اقدامات عملی برای نابودی سیستم و نظامی فاسد میباشد.

بە همین خاطر با تلاش های تروریستی و دشمنانه خود میخواهد سنگر مقاومت مردم کوردستان را در هم شکند و اراده مردم و مبارزین کوردستان  رامورد حمله تروریستی قرار دهد.

سازمان خبات کوردستان ایران از مردم مبارز و شجاع(دلیر)کوردستان میخواهد که فعالیت هایشان را بر علیه  رژیم بیشتر کنند آماده هرگونه مقابلەای بودە  و با هدف منحل کردن نقشه های دشمنانه رژیم هرگز اجازه ندهند اراده و باور مردم در معرض حمله دشمنانه  رژیمی قرار گیرد که در لحظه های پایانی عمرش به سر میبرد.

از همه اقشار جامعه کوردستان و اعضای داخلی و تشکیلات سازمان خبات و نیروهای دیگر میخواهیم،که با همکاری و موضع گیری مشترک(متحد) به هر شیوه ای که بگنجد بر علیه این حملات بایستند. 

سازمان خبات کوردستان ایران 

کمیته مرکزی

۲۰ شهریور ۱۴۰۰ ه.ش

ڕێکه‌وت: 2021-09-22 08:26:43
به‌شی: ( سیاسی )

سیاسی