درخواست سازمان خبات کوردستان ایران از مردم مبارز کوردستان

مردم مبارز کوردستان!

همانگونە کە اطلاع دارید در چند روز گذشته رژیم آخوندی از طریق چند فرمانده سپاه تروریستی پاسداران احزاب کوردستان ایران را در اقلیم کوردستان تهدید به حمله به پایگاهها و مقرهایشان کرده اند, که در تازه ترین یورش رژیم توپخانه ها و پهبادهای انتحاری مناطق کوهستانی در مرز کوردستان عراق را بمباران کرده اند.

حاکمیت آخوندی در ایران به مرحله شکست و نابودی نزدیک شده است و هرچه که میگذرد نتیجه چپاول و فساد در ایران و کوردستان و به هدر دادن ثروت و سرمایه مردم, بحرانهای اقتصادی و فقر روز افزون مردم, پایمال کردن حق و آزادی های عموم ملیتهای ایران موجب اعتراض و بیزاری و جنبش سرتاسری گشته است.مردم دیگر زیر بار ظلم و استسمار آخوندی نخواهند رفت و در برابر تهدید و زندانی کردن سکوت نکرده و تسلیم نمیشوند.از جانب دیگر در نتیجه دخالت رژیم در امور کشورهای همسایه و کمک به گروههای تروریستی در منطقه و تلاش برای جنگ افروزی و ساخت سلاح اتمی و آشوب در جهان و نقص حقوق بشر, از طرف کشورها و سازمانهای حقوق بشری در انزوا قرار گرفته است.این نظام فاسد برای سرپوش گذاشتن با این همه معضلات و کمرنگ جلوه دادن شکست های پی در پی میکوشد با ایجاد بحران تازه و با تهدید مبارزین, مردم بی دفاع و به اراده ملت کوردستان و سازمانهای مبارز لطمه بزند.بدون شک رژیم از ملت کورد میترسد میداند که کوردستان ایران سمبل مقاومت و ایسنادگیست و بیشتر از سایر نقاط ایران آماده برای اقدامات عملی و توان نابودی این سیستم و نظام فاسد را دارد. به همین خاطر میکوشد با حملات تروریستی و بمباران سنگر مقاومت مردم کوردستان با خیال خام خود اراده مردم مبارز را تضعیف و به حملات تروریستی ادامه دهد.

سازمان خبات کوردستان ایران از مردم مبارز دلیر کوردستان میخواهد که فعالیتهایشان را بر علیه رژیم بیشتر کرده و برای مقابله با خنثی کردن نقشه های رژیم بیشتر بکوشندو اجازه ندهند اراده و باور مردم در معرض حمله دشمنان رژیم قرار گیرد, چرا که رژیم روزهای آخر عمرش را سپری میکند. از همه اقشار جامعه کوردستان و اعضای داخلی و تشکیلات سازمان خبات و نیروهای دیگر میخواهیم که با همکاری و موضع گیری متحد در مقابل حملات رژیم مقاومت کنند.سازمان خبات کردستان ایران کمیته مرکزی 
۲۰ شهریور ۱۴۰۰ هجری شمسی

ڕێکه‌وت: 2021-09-28 09:13:18
به‌شی: ( سیاسی )

سیاسی