‎پیام دبیر کل سازمان خەبات بە مناسبت میلاد پیامبر بە مناسب میلاد رهبر اسلام

تبریکات خود و يارانم در سازمان خبات کوردستان ایران را به مسلمانان ایران و کوردستان و سراسر جهان تقديم میکنم. در یادبود میلاد پیامبر اسلام  و عید مولود خواستار اتحاد و همبستكى و دوری از خشونت مذهبی و دینی که در پندو اندرز های حضرت محمد (د.خ)برای همزیستی مسالمت آمیز در جامعه کوردستان و ایران اعمال شود و همزمان مردم ایران و کوردستان به مانند همیشه در برابر سیاست های کثیف رژیم اخوندی برای بوجود آوردن اختلاف  میان قشرهاى جامعه، مبارزه كنند و بأیستند.  سازمان خبات کوردستان ایران  بابه شیخ حسینی دبيركل ۲۶ مهر ۱۴۰۰ ەجرى .شمسى   18 اکتبر 2021 میلادی‎

ڕێکه‌وت: 2021-10-21 12:09:26
به‌شی: ( دینی )

سیاسی