با اجراى سياست جنگ مذهبی, بازنده رژیم آخوندی!

ماردین زاهدی

قدرت تفکر انسانها بی انتها بودە و هرگز نمیتوان محدودیتی برای این قدرت واقع شد. جهان امروز بە واسطه رشد چشمگیر علم و تکنولوژی هر روزه  دستاوردهای تازه ای را برای بهینه ساختن روال زندگی راهی بازار کرده تا این پروسه برای آسایش و رفاه مردم مستدام باشد. اما یکی از بزرگترین دشمنان پیشرفت بشر و ممانعت از مطلوب ساختن زندگی, جنگ افروزی و ایجاد تنش ميان اقشار جامعه و مردم،ببهره برى از باورها و عقاید براى سلطه غير مشروع بر جامعه ومردم است. مردمی که هر یک از آنها باورهای خاص خود را داشته و برای این اعتقادات احترام خاصی قائل میشوند. استفادە ابزاری حکومتها از اعتقادات مردم و ایجاد هیستریک های رفتاری که منجر به ری اکشن های خطرناک میشود, از دیرباز تا کنون رواج داشته که باعث اغتشاشات و جنگ هایی شده است که صدها سال است ادامه دارد. از این موارد میتوان به جنگ های صلیبی به رهبری کاردینال های کاتولیک بر علیه مسلمانان و مسیحیان ارتودوکس به راه انداختند و به واسطه این جنگها جان هزاران نفر را گرفتند. همچنین جنگ چالدران که امپراتوری عثمانی با غلبه بر احساسات مذهبی مردم کوردستان آنها را تشویق به جنگ با حکومت صفویان کرده و با بهره گیری از جنگجویانش آنها شکست دادند که در نهایت برای ایجاد صلح میان این دو حکومت باعث تقسیم کوردستان شدند که بیشتر از هفتصد سال است جنگ برای بازپس گیری حقوق ملت کورد ادامه دارد.اما از صده پانزدهم و آغاز دوران مدرنیته و به واسطه جهش های مثبت فکری و میل به ترقی, جهان راه جدی را پیش رو گرفته و جوامعی که به دور از افراطی گری های جنسی, نژادی, دینی, مذهبی و غیره بودند موفق به ساخت یک الگورتیم نو برای پیشرفتهای خود شده اند. هر جامعه موفق نیازمند فراهم کردن آرامش و امنیت برای مردم خود میباشد تا به واسط داشتن این آرامش شرایط رشد و نموهای گوناگون برای شهروندان فراهم شود. همچنین جوامع و حکومتهایی که فاقد این امنیت ها باشند, تمامی پیشرفت ها در آنها متوقف شده و مردمانش را به شدت درگیر این گیر و دارها میکند.خاور میانه و بخصوص ایران سالهای مدیدی است که درگیر این مشکلات بوده و درک کاملی از این موارد را دارا میباشد. بخصوص در ایران و صد سال گذشته فاشیست نژادی حکومت پهلوی و فاشیست مذهبی حکومت آخوندی را تجربه و دردهای فراموش نشدنی را تجربه کرده است. حاكميت آخوندی در ایران نه تنها کشور بلکه در تلاش برای تحمیل عقاید خود در تمام منطقه بوده و در راستای رسیدن به اهداف وقیح خود از هیچ جنایتی ابایی ندارد. یکی از سیاستهای اصلی رژیم ایجاد جنگ مذهبی و نژادی بین ملیتهای ایران بوده تا اینگونه با گرفتن ماهی از آب گل آلود پایه های حکومت نامشروع خود را مستحکم کند. پشتیبانی آخوندها از طالبان و حمایتهای مادی و غیر مادی از آنها باعث شده تا این افراد تندرو بی پروا دست به جنایت زده و ابهام ایجاد امارات اسلامی را در اذهانشان تقویت کند. رژیم ایران با اعلام اینکه طالبان تغییر اساسی کرده و دیگر همانند قبل سر نمیبرد و جنایت نمیکند پشتیبانی رسمی خود از آنها را اعلام کردند, اما همانند تمامی مواضع دیگرش طالبان تمامی جنایات گذشته اش را تکرار کرده و با قتل و کشتن مردم عادی, اهل تشیع و سایر مخالفانشان اثبات کردند که حکومت ایران بزرگترین پشتیبان تروریسم در منطقه و جهان میباشد.همچین در داخل ایران شاهد بوده ایم که حکومت از راه سازمان اطلاعت در مناطق کورد نشین با پشتیبانی از تندروهای سلفی امکان شرارت و آزار رساندن به مردم را برایشان فراهم کرده اند تا بتوانند با بهره گیری از اعمال آنها پروژه های جنگ مذهبی و فرقه ای را ایجاد کنند. ایجاد نفاق میان مردم با باورهای مختلف بزرگترین لطمه را به آنها وارد کرده و نفرت پراکنی را به اوج میرساند. پیشتر نیز رژیم با تلاش برای ایجاد جنگ مذهبی میان ساكنان كورد زبان كرمانشاه كه بخشى از مردم كورد زبان کرمانشاه شيعه مذهب هستند با ساكنان سنندج سعى در ايجاد دشمنی  ميان این عزیزان شده بود که با هوشیاری مردم این نیرنگ حکومت نیز آشکار شد تا با رو شدن دست رژیم نه تنها دشمنی روی ندهد بلکه مردمان این دو شهر بیشتر از پیش باهم یک دل و متحد شوند.همانگونه که گفته شد جوامع پیشرفته و آگاه با احترام گذاشتن به عقاید یکدیگر و درک این واقعیت که باورهای هر شخص, خاص خود او میباشد, توانسته اند صلح و آشتی را برایشان فراهم کنند. سازمان خبات کردستان ایران به واسطه افکار روشن رهبرش، ماموستا سيد جلال حسينى که از زمان جوانی افکار مبارزاتی حق طلبانه اش را با دانش و آگاهی کامل از تاریخ و حقوق ملیتهایی که در ایران وجود دارند و همینطور درک بالا و متدهای فکری بە روزی که داشتند, نهایت تلاش خود را در ایجاد صلح در ایران و کوردستان کرده و با بنیان گذاری یک مکتب مبارزاتی سیاسی راهی جاویدان را در رسیدن به این مهم ایجاد کردند که با پیرو کردن این اساس مردم کوردستان و ایران میتوانند خود را به جامعه جهانی رسانده و به جنایتهای رژیم آخوندی خاتمه دهند. مردم کوردستان و ایران امروزە بیشتر از هر زمان دیگر نیازمند بهره جویی از اتحاد و یکپارچگی هستند, مبرهن است که ریشه های حکومت جنایتکار آخوندی در حال خشکیدن بوده و به همین دلیل نیز با ایجاد اغتشاش و نا امنی در جو کشور و منطقه به دنبال ایجاد راهی برای بقا میگردد. مردم هوشیار و آگاه در کشور بخصوص در کوردستان باید آگاهانه با این اتفاقات مواجه شده و مانع از به مراد رسیدن اهداف رژیم شوند.

ڕێکه‌وت: 2021-10-22 08:38:53
به‌شی: ( سیاسی )

سیاسی