سازمان خبات يورش نیروهای رژیم به مردم بلوچستان را قویا محکوم میکند.

طبق گزارشهاى  رسیده، شنبه شب ۱۱ دی ۱۴۰۰ هجری شمسی نیروهای سرکوبگر رژیم جنایتکار آخوندی به مردم بیگناه بلوچستان در (کورین و سر جنگل) هجوم برده و چندین فعال بلوچستانی و یک کودک ۱۲ ساله را شهید کرده اند. در مقابل حمله مزدوران رژیم و به شهادت رساندن سه تن از ساکنین منطقه بلوچستان, مردم نیز به مقابله برخواسته و شماری چند از پاسدارهای جنایتکار را به سزای اعمالشان رساندند.

سازمان خبات کردستان ایران يورش نیروهای سرکوبگر رژیم جنایتکار آخوندی به مردم بلوچستان و به شهادت رساندن بیشتر از سه مبارز بلوچستانی را قویا محکوم ميكند و حمایت خود را از مبارزه حقطلبانه و فعالیتهای ملت بلوچ در احقاق حقوقشان را ابراز میدارد.

پیروز باد مبارزه برحق ملتهاى ایران 

نابود باد رژیم دیکتاتور آخوندی 

سازمان خبات کردستان ایران

۱۲ دی ماه ۱۴۰۰ هجری شمسی

ڕێکه‌وت: 2022-01-04 15:22:09
به‌شی: ( سیاسی )

سیاسی