دبیرکل سازمان بە مناسبت وفات حاج محمود (بڵەسەن) تسلیت خود را بە خانوادە ایشان میگوید

متاسفانە روز چهار شنبە ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ هجری شمسی, شخصیت برجسته و میهن دوست "حاج محمود امین پور" اهل روستای بڵەسەن از طوابع شهرستان بانه دار فانی را وداع گفت.

مرحوم حاج محمود امین پور  فردی میهن پرست و مبارز و کرد پرور بود که از همان ابتدای قیام مردم ایران،با مشارکت در انقلاب و جلسات و متینگها بر ضد رژیم پادشاهی، از رهبر برجسته قیام ماموستا سید جلال حسینی پشتیبانی میکرد.

حاج محمود بڵەسەن پس از پیروزی قیام همانند صدها مبرز دیگر درمنطقه بانه, سلاح نیروی مقاومت را به دست گرفته و در بسیاری از فعالیتهای منطقه بانه, سردشت و سنندج به گونه ای مستمر و فداکارانە حضور داشت.

حاج محمود یکی از دلسوزان سازمان خبات و صفوف نیروی پیشمرگە(هێزی بەرگری) در فعالیتهای تشکیلاتی شرکت میکرد و در خدمت کردن به راه سازمان خبات و جنبش آزادیخواهی کوردستان و در مقاومت در برابر نیروهای اشغالگر رژیم آخوندی حضور داشت.

حاج محمود تا آخرین روزهای زندگی اش یار وفادار راه سازمان خبات و ماموستا سید جلال حسینی باقی ماند و آرزویش پیروزی و پیشروی های هرچه بیشتر سازمان بود.

به مناسبت وفات حاج محمود, کاک بابه شیخ حسینی دبیر کل سازمان خبات ضمن تسلیت، همدردی خود را به خانواده حاج محمود و اقوام و آشنایان و اهالی روستای بلەسن  و شهر بانه را اعلام داشته و خود را در غم و ادوهشان شریک میداند و از خداوند بزرگ میخواهد ایشانرا بر رحمتش قرار داده  و به بهشت منانش شاد بگرداند.

سازمان خبات کردستان ایران

 دبیرخانه

۱۸ اسفند ۱۴۰۰ هجری شمسی

ڕێکه‌وت: 2022-03-13 18:24:12
به‌شی: ( صفحە ازاد )

سیاسی