پیام تبریک دبیر کل سازمان خبات به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان

به میمنت حلول ماه مبارک رمضان, به نام خود و رهبری و رهروان راه سازمان خبات کردستان ایران, گرمترین تبریکات را به مسلمانان کردستان و سراسر ایران و جهان تقدیم میکنم.از ایزد بی همتا خواستارم روزه و عبادات هم میهنان مسلمان را مورد قبول خود قرار داده و جنبش ملت مظلوم کرد و تمامی ملیتهای دیگر ایران و شورش برحق و آزادیخواهانه ی ملت ستمدیدە را بر حکومت دیکتاتور آخوندی پیروز گرداند.

سازمان خبات کردستان ایران

دبیر کل 

باباشیخ حسینی

۱۲ فروردین ۱۴۰۱ هجری شمسی

۱ آوریل ۲۰۲۲ میلادی

ڕێکه‌وت: 2022-04-02 19:22:59
به‌شی: ( صفحە ازاد )

سیاسی