پیام تبریک کاک باباشیخ حسینی بە مناسبت سالروز تاسیس سازمان جوانان خبات کردستان ایران

جوانان مبارز کردستان!
ملت مظلوم کردستان و ایران!
عزیزان دسته رهبری و اعضای سازمان جوانان خبات کردستان ایران!
یازدهمین سالروز تاسیس سازمان جوانان را به شما تبریک میگویم.
در حالى سالروز تاسیس سازمان جوانان خبات کردستان را گرامی میداریم،کە جوانان در کردستان و سراسر ایران, زندگی سخت و پر از مصائبى را سپری میکنند.
به دلیل سیاست ظالمانه و جنایتکارانه آخوندهای سردمدار, هم میهنان در عموم و جوانان کردستان بخصوص و ملیتهای ایران, آرامش و زندگی معمولی از آنها سلب شده و نه تنها در برابر سرکوب و ستمگری و استسمار سیستماتیک و برنامەی آخوندها ایستادگی ميکنند, همچنین باید برای تهیه امرار معاش بكوشند و با فقر مفرط مبارزه كنند .
لازم میدانم تشکر و قدردانی خودم را بە جوانان مبارز کردستان و جوانان سراسر ایران و سازمان جوانان خبات و جوانان صفوف سازمان خبات اعلام دارم که با تلاش و مقاومتشان در برابر حکومت ستمگر و ضد کرد و ضد بشر آخوندی، شجاعانه در میادین شورش به مقاومت ادامه ميدهند. مبرهن است در تاریخ ملت کرد, جوانان مبارز همیشه پیشرو بوده و حضور موثری در حوضه های سیاسی و اجتماعی و علمی داشته اند.
در مدت بیشتر از ۴۳ سال مبارزه برحق ملت کرد و عموم ملیتهای ایران در برابر رژیم دیکتاتور آخوندی, جوانان پیشرو ، قهرمان و شکست ناپذیر بوده و مانند سد و قلعە ای نفوذ ناپذیر در مقابل این حکومت دیکتاتور ایستادگی کرده و توانستە اند پرچم مبارزە آزادیخواهی و حق طلبی را برافراشته نگه دارند.
مبرهن است جوانان مبارز و قهرمان در صفوف سازمان خبات و صفوف سازمان جوانان, در مدت سالهای فعالیت خود و بویژه از آغاز تاسیس سازمان جوانان, حضور موثری در راستای مبارزه ملى کردستانى و آزادیخواهی و ایستادگی و در روند ترقى سازمان خبات و شورش برحق در برابر حکومت دیکتاتور آخوندی داشتە اند.
شکی نیست کە سازمان جوانان خبات در میدان مبارزە و مقاومت شورشگرانه, تا پیروزی و رسیدن بە هدف اصلی که رستگاری و آزادی ملت کرد و نابودی رژیم ضد کرد و ضد انسان آخوندی در ایران، فعالانه به مبارزه پایدار ادامه خواهد داد.
سلام و درود ميفرستم بر روح پیشمرگان جوان در صفوف سازمان خبات که جانشان را فدای آزادی ملت کرد و آزادی کردستان کردند. همچنین سلام و درود خود را به کادر و پیشمرگه های مبارز و فعال سازمان خبات که از سنین نوجوانی در صفوف سازمان بوده و در خدمت به راه آزادیخواهی و راه پر افتخار سازمان خبات کوردستان كوشيده اند.
پیروز باد مبارزه جوانان پیشرو آزادیخواه.
پیروز باد مبارزه برحق ملیتهای ایران.
مرگ و نابود باد رژیم دیکتاتور آخوندی.
سازمان خبات کردستان ایران
دبیرکل
باباشیخ حسینی
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ هجری شمسی
۳۰ آپریل ۲۰۲۲ میلادی

ڕێکه‌وت: 2022-05-03 09:29:22
به‌شی: ( اجتماعی )

سیاسی