پیام تسلیت دبیرکل سازمان بە مناسبت وفات ماموستا شیخ رئوف حسینی

خانوادەی ماموستا شیخ رئوف حسینی گرامی!

اقوام و دوستان ماموستای گرامی در شهر بانە و شهرها و مناطق کردستان ایران!
وفات ماموستا شیخ رئوف حسینی شخصیت نامدار و مبارز و دلسوز در صف مبارزە ملی و آزادیخواهی, ماموستای دینی و با موضع و میهن پرست, عضو پیشین در كميته رهبری سازمان خبات کردستان ایران و پشتیبان و همکار ماموستا شیخ جلال و ماموستا شیخ عزالدین حسینی, موجب غم و اندوهم شد.
ماموستا شیخ رئوف در قیام مردم ایران بر علیه حکومت محمدرضا شاه مشارکت فعالانە داشت و پس از هجوم رژیم دیکتاتور آخوندی به شهرها و مناطق کوردستان نیز،سلاح پیشمرگەای بدست گرفته و همچنین در تاسیس سازمان خبات کردستان ایران همکار ماموستا شیخ جلال بودند. ایشان در سازمان خبات چند مسئولیتهای متعددی را بر عهده داشت. ماموستا شیخ رئوف همیشه مخالف رژیم دیکتاتور آ‌خوندی و سیاستهایش در برابر مردم کردستان و ملیتهای دیگر ایران بودند.
ماموستا شیخ رئوف در اجرای وظایف و امور سازمانی، پشتیبان و دلسوز من در اجراى آن وظایف و مسئولیتهایم بود.
ماموستا شیخ رئوف حسینی بیشتر از چهار دهه مبارزه و غربت و آ‌وارگی با انتخاب مسیر مبارزه و عدم تسلیم شدن, سربلند زندگی کرد اما متاسفانه در کشور سوئد دار فانی را وداع گفتند.
بار دیگر ار جانب خود و همرزمانم در سازمان خبات کردستان ایران, تسلیت و همدردیم را به خانواده ماموستا شیخ رئوف و مردم شهر بانه و شهر و مناطق دیگر کوردستان ابراز میدارم.
سازمان خبات کردستان ایران
دبیر کل
باباشیخ حسینی
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ هجری شمسی
۱۷ می ۲۰۲۲ میلادی

ڕێکه‌وت: 2022-05-19 07:20:25
به‌شی: ( اجتماعی )

سیاسی