رژیم تماميت خواه و سرکوبگر اسلامی پس از گذشت 34 سال از حکومت تنگ نظرانه و در آستانه ی برگزاری یازدهمین دور انتصابات رئیس جمهوری خود تحمل کمترين نظر مخالف را ندارد تا آن جا که رئیس انتصابی مجلس تشخیص مصلحت نظام نیز رد صلاحیت می شود و حتی سخنان کاندیداتورهای سرسپرده ي خود را هم سانسور می کنند و فشاری بیش از قبل و نامعقول بر فعالان و زندانیان سیاسی و مدنی وارد مي سازد و جدا از آنکه طی 34 سال عمر حکومت ننگینش حرمتى....
براي اقلیت های ملی و مذهبی قائل نشده در این دوران که به لبه ی سقوط خود روز به روز نزدیکتر می شود فشارهاي خود را بيش از بيش تشديد نموده است.

یکی از اقلیت های ملی_مذهبی در کشور ایران مردم جامعه یارسان هستند که هم به دلیل هویت ملی یعنی کورد بودن مورد ستم قرار گرفته و هم به دلیل جهان بینی آییني یارسان، بیش از هر کورد دیگری مورد ظلم رژیم اسلامی بوده و هستند اما گويي این بار رژیم اسلامی شمشیر خود را عیله مردم و جامعه یارسان از رو بسته و در تازه ترین حرکت خود با فشار بیش از حد بر زندانیان عقیدتی و سیاسی یارسانی در زندانهای خود و غیر مسلمان خواندن و نجس دانستن این قوم بزرگ از ملت کورد توسط عوامل خود عرصه زندگی را بر این قوم تنگ تر نموده است.
طبق آخرین اخبرا رسیده در روز سه شنبه و برای نشان دادن اعتراض به چنین برخوردی با جامعه یارسان یکی از فعالان یارسانی به نام “حسن رضوی” ساکن “صحنه” خود را در برابر فرمانداری شهر همدان به آتش کشید و با بیش از 60 % سوختگی در یک قدمی مرگ قرار دارد. نامبرده هم اکنون در بیمارستان بستری می باشد. همچنين روز چهارشنبه نیز شخص دیگری به نام “نیک مرد طاهری” پدر دو کودک در اقدامی مشابه دست به خودسوزی در مقابل فرمانداری شهر همدان زده که متاسفانه منجر به مرگ این فعال یارسانی شده اما رژیم سرگوب گر اسلامی هیچ گونه خبری از این ماجرا را -که نشانه ی نارضایتی و انزجار مردم از حاکمیت است- نه تنها پوشش نداده بلکه فضای مناطق یارسان نشین را امنیتی تر نيز نموده است.
ما با بیان تسلیت به تمام مردم ایران علي العموم و مردم جامعه یارسان به ويژه خود را همدرد این قوم بزرگ از ملت کورد می دانیم و حمایت خود را از فعالان و مبارزات مدنی مرد یارسان اعلام می داریم و ضمن پوشش خبري گسترده ي از تمامی مردم ایران خواستاريم نسبت به ابراز همدردی و نشان دادن واکنش اعتراضي در برابر این ستم ملي-آييني فروگذار نکنند.
در پایان با محکوم کردن رژیم اسلامی ایران در برخورد با اقلیت های ملی-مذهبی و ایجاد فضایی غیر ممکن برای زندگی مردم ایران از هر ملیت و نگرشی خود را ملزم می سازيم که در حد توان، این اعمال رژیم را به سازمان های حقوق بشری و مجامع جهاني گزارش نماییم.

1ـاتحادیه دانشجویان دمکرات کوردستان ایران
2-سازمان زنان کوردستان ایران
3-سازمان جوانان کوردستان ایران

4ـ سازمان دانش آموختگان کوردستان
5-سازمان افق زن کورد
6-مرکز جوانان پیشرو

7ـ اتحادیه جوانان دمکرات کوردستان ایران
8- کمیتە دانشجویی اتحادیە دمکراتیک کوردستان
9- کمیتە زنان اتحادیه دمکراتیک کوردستان
10-کمیتە جوانان اتحادیە دمکراتیک کوردستان
11-مرکز جوانان خبات کوردستان ایران
12-مرکز زنان خبات کوردستان ایران
13-کانون دفاع از دمکراسی در ایران(هلند)
14-رادیو کوردانه
15-کانون فرهنگی پل هلند
16-محمدرضا اسکندری روزنامه نگار
17-طاهره خرمی جامعه شناس و روزنامه نگار
18-محمدتوفیق اسدی فعال سیاسی
19-طیبه اسدی فعال سیاسی
20-بهزاد خوشحالی نویسنده و روزنامه نگار
21-کیارش شهسواری فعال سیاسی
22-کیهان یوسفی فعال سیاسی

23ـ ريبوار  پرویزی

24ـ جمشید خسروی، فعال سیاسی

25ـ آریاس کوردستانی

26ـ جمشید بهرامی

27ـ رحیم دستیار

28ـ کوماس شهبازی، فعال دانشجویی

29ـزارا رحیمی  فعال زنان

30ـ ریبوار قهرمانی ، فعال سیاسی

31ـ شاهو حسینی ، روزنامه نگار

32ـ عطا جمالی، نویسنده و مترجم

33ـ مصطفی روژهه لات، فعال سیاسی

34ـ فرهاد اکبری، روزنامه نگار و مترجم

35ـ خسرو ملکی ، فعال سیاسی

36 ـ آریا حسینی، فعال دانشجویی

37ـ علی اسماعیل نژاد، فعال فرهنگی

38ـ پرویز محمدی، فعال سیاسی

39ـ سلام سعید

40ـفرزانه رضوی، فعال زنان

41ـ موسی بابا خانی، عضو رهبری حزب دمکرات کردستان ایران

42ـ د. آوات ساریژ، فعال سیاسی

43ـ غالب حبیبی، فعال سیاسی

44ـ ارسلان یاراحمدی، فعال سیاسی

45ـ ابراهیم جهانگیری، فعال سیاسی

46ـ خالد روانسری، فعال سیاسی

47ـ آیت روحانی، فعال سیاسی

48ـ علی اشرف مرادی ، فعال سیاسی

49ـ کریم حبیبی، فعال سیاسی

50ـ احمد خانی

51ـ رزگار سیعد خانقینی

52ـ پیغلم حشمتی ، فعال سیاسی بروکسل

53ـ کامل نجاری، فعال سیاسی و مهندس عمران

54ـ پدرام رنجبرـ دانشجو

55ـ سیاوش محمدی ، فعال سیاسی ، جنوب کردستان

56ـشریف غفوری

57ـ محمد نسلی

58ـ بیژن قبادی ، فعال سیاسی

59ـ شورش شبهازی، فعال سیاسی

60ـ ایوب شریفی، فعال سیاسی

61ـ فرهاد مرادی فیروز یوسفی ـ فعال یارسان

62ـ ئاریاس کوردستانی

63ـ پرویز جباری ، فعال سیاسی

64ـ شکوفه قبادی ، فعال زنان

65ـ ریبوار خدیری پور، فعال سیاسی

66ـ جوامیر مارابی ، روزنامه نگار

67ـ رشید زرزاوی

68ـ مرتضی پرویزی، فعال سیاسی

69ـ مظفر مارابی، فعال سیاسی

70ـ سوران رضایی، فعال سیاسی

71ـ حسن شافعی

72ـ محمد حکیمی

73ـ زر علی نیک روش

74ـ میرزا روش

75ـ امیر خان مراد

76ـ شریف غفوری

77ـ ادریس عبدی، فعال سیاسی و دانشجویی

78ـ آرتین احمدی

79ـ سه رکه وت صمدی ، فعال سیای

80ـ علی فرج اللهی ، فعال سیاسی

81ـ اسرین اسکندری

82ـ بابان الیاسی

83ـ هوشیار شجاعی

84ـ لیلا حسن پور

85ـ ادریس قادری

86ـ بهنام نادری

87ـ رامیار منبری

88ـ رستم الماسی

89ـ امید لهونی

90ـ نیما قربانی

91ـ رحمت درخشانی

92ـ سرتیپ قربانی

93 ـ ئارام حسن

94ـ شورش لرستانی

95ـ فاتح آرش

96ـ هه‌ڵۆ جانانی‌ ـ فعال سیاسی‌ و دبیر سایت www.heloykurdistan.com

97ـ هیوا خوش نمک

ـ 98 احمد باب زندانی و فعال سیاسی

99ـ الهام چایچی ، دبیر اتحادیه زنان دمکرات کردستان ایران

100ـ مهدی اعظمی، فعال سیاسی

101ـ ئاسو کرماشانی فعال سیاسی

102ـ علی منظمی، نماینده اتحادیه دانشجویان دمکرات کردستان ایران در  خارج از کشور

103ـ  سعدی عبدی، فعال سیاسی

104ـ سجاد شاهمرادی فعال سیاسی

105ـ جلال خالخال ، فعال سیاسی

106 ـ دیاکو خیاط، فعال دانشجویی

107ـ جواد حیدری، رونامه نگار و مترجم

108ـ رضا زارعی ،وکیل بی داد …. گستری

109ـ عزیز مهرابی

110ـ سارو پروازه

111ـ  حمید چوپانی

112ـ  هاوار روژهه لات

113ـ رحیم قدرون ، فعال سیاسی

114ـ محمد صاحبی ، فعال سیاسی

115ـ سلام رستمی زاده، فعال سیاسی

116ـ محمد خوش چهره، فعال سیاسی

117 ـ خالد  زکالاب، فعال سیاسی

118ـ اسد کامیارانی

119ـ پرویز نعمتی

120ـ  دکتر آزاد مرادیان ـ کانادا

121ـ  كميته كوردهاى مقيم امريكا براى دموكراسى و حقوق بشر در ايران

122ـ  اکبر فریقی

ڕێکه‌وت: 2013-06-07 15:23:42
به‌شی ( بیانیه ‏ی مشترک سازمان های مدنی و فعالین مدنی و سیاسی کوردستان ایران در حمایت از جامعه یارسان و محکومیت رژیم اسلامی )تاگی ئه‌رشیڤی خه‌بات مێدیا
خوێنه‌ران له کاتی گه‌ران بۆ ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ توانیویانه‌ ئه‌و نووسینه بدۆزنه‌وه‌