خه‌باتمێدیا: به‌ گوێره‌ى ئه‌و هه‌والانه‌ى به‌ خه‌باتمێدیا گه‌یشتووه‌ هاوه‌لاتیه‌كى ناوچه‌ى سه‌قز  به‌ هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ كۆتایی به‌ ژیانى خۆى هێناوه‌. چه‌ند رۆژ له‌مه‌وبه‌ر ئه‌بووبه‌كر ...
عه‌بدوڵلا زاده‌ كورى محه‌مه‌د خه‌ڵكى دێى باشبلاغى شارى سه‌قز له‌ رێگه‌ى ته‌نافه‌وه‌ خۆى خنكاند و كۆتایی به‌ ژیانى هێنا. به‌ پێى هه‌واڵه‌كانى خه‌باتمێدیا ناوبراو له‌سه‌روبه‌ندى پێكهێنانى ژیانى هاوسه‌رى دابووه‌ و به‌ پێى سه‌رچاوه‌كانى هه‌واڵ به‌ هۆى ده‌سكورتى و نه‌دارى بریارى خۆكوشتنى داوه‌.  


ڕێکه‌وت: 2013-06-07 16:04:23
به‌شی ( شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت )تاگی ئه‌رشیڤی خه‌بات مێدیا
خوێنه‌ران له کاتی گه‌ران بۆ ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ توانیویانه‌ ئه‌و نووسینه بدۆزنه‌وه‌

شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به شارۆمه‌ندێكى به سه‌قزى به شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به هۆى شارۆمه‌ندێكى هۆى سه‌قزى هۆى شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى هۆى به هۆى شارۆمه‌ندێكى به هۆى سه‌قزى به هۆى شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ شارۆمه‌ندێكى هه‌ژارییه‌وه‌ سه‌قزى هه‌ژارییه‌وه‌ شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى هه‌ژارییه‌وه‌ به هه‌ژارییه‌وه‌ شارۆمه‌ندێكى به هه‌ژارییه‌وه‌ سه‌قزى به هه‌ژارییه‌وه‌ شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به هه‌ژارییه‌وه‌ هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ شارۆمه‌ندێكى هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ سه‌قزى هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ شارۆمه‌ندێكى به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ سه‌قزى به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى شارۆمه‌ندێكى خۆى سه‌قزى خۆى شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى خۆى به خۆى شارۆمه‌ندێكى به خۆى سه‌قزى به خۆى شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به خۆى هۆى خۆى شارۆمه‌ندێكى هۆى خۆى سه‌قزى هۆى خۆى شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى هۆى خۆى به هۆى خۆى شارۆمه‌ندێكى به هۆى خۆى سه‌قزى به هۆى خۆى شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به هۆى خۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى شارۆمه‌ندێكى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى سه‌قزى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى به هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى شارۆمه‌ندێكى به هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى سه‌قزى به هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى شارۆمه‌ندێكى هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى سه‌قزى هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى شارۆمه‌ندێكى به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى سه‌قزى به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى كوشت سه‌قزى كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى كوشت به كوشت شارۆمه‌ندێكى به كوشت سه‌قزى به كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به كوشت هۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى هۆى كوشت سه‌قزى هۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى هۆى كوشت به هۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى به هۆى كوشت سه‌قزى به هۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به هۆى كوشت هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت شارۆمه‌ندێكى هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت سه‌قزى هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت به هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت شارۆمه‌ندێكى به هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت سه‌قزى به هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت شارۆمه‌ندێكى هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت سه‌قزى هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت شارۆمه‌ندێكى به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت سه‌قزى به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى خۆى كوشت سه‌قزى خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى خۆى كوشت به خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى به خۆى كوشت سه‌قزى به خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به خۆى كوشت هۆى خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى هۆى خۆى كوشت سه‌قزى هۆى خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى هۆى خۆى كوشت به هۆى خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى به هۆى خۆى كوشت سه‌قزى به هۆى خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به هۆى خۆى كوشت هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت سه‌قزى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت به هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى به هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت سه‌قزى به هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت سه‌قزى هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت سه‌قزى به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به شارۆمه‌ندێكى به سه‌قزى به شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به هۆى شارۆمه‌ندێكى هۆى سه‌قزى هۆى شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى هۆى به هۆى شارۆمه‌ندێكى به هۆى سه‌قزى به هۆى شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ شارۆمه‌ندێكى هه‌ژارییه‌وه‌ سه‌قزى هه‌ژارییه‌وه‌ شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى هه‌ژارییه‌وه‌ به هه‌ژارییه‌وه‌ شارۆمه‌ندێكى به هه‌ژارییه‌وه‌ سه‌قزى به هه‌ژارییه‌وه‌ شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به هه‌ژارییه‌وه‌ هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ شارۆمه‌ندێكى هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ سه‌قزى هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ شارۆمه‌ندێكى به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ سه‌قزى به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى شارۆمه‌ندێكى خۆى سه‌قزى خۆى شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى خۆى به خۆى شارۆمه‌ندێكى به خۆى سه‌قزى به خۆى شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به خۆى هۆى خۆى شارۆمه‌ندێكى هۆى خۆى سه‌قزى هۆى خۆى شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى هۆى خۆى به هۆى خۆى شارۆمه‌ندێكى به هۆى خۆى سه‌قزى به هۆى خۆى شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به هۆى خۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى شارۆمه‌ندێكى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى سه‌قزى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى به هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى شارۆمه‌ندێكى به هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى سه‌قزى به هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى شارۆمه‌ندێكى هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى سه‌قزى هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى شارۆمه‌ندێكى به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى سه‌قزى به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى كوشت سه‌قزى كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى كوشت به كوشت شارۆمه‌ندێكى به كوشت سه‌قزى به كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به كوشت هۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى هۆى كوشت سه‌قزى هۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى هۆى كوشت به هۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى به هۆى كوشت سه‌قزى به هۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به هۆى كوشت هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت شارۆمه‌ندێكى هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت سه‌قزى هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت به هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت شارۆمه‌ندێكى به هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت سه‌قزى به هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت شارۆمه‌ندێكى هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت سه‌قزى هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت شارۆمه‌ندێكى به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت سه‌قزى به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ كوشت خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى خۆى كوشت سه‌قزى خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى خۆى كوشت به خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى به خۆى كوشت سه‌قزى به خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به خۆى كوشت هۆى خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى هۆى خۆى كوشت سه‌قزى هۆى خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى هۆى خۆى كوشت به هۆى خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى به هۆى خۆى كوشت سه‌قزى به هۆى خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به هۆى خۆى كوشت هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت سه‌قزى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت به هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى به هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت سه‌قزى به هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت سه‌قزى هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت سه‌قزى به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت شارۆمه‌ندێكى سه‌قزى به هۆى هه‌ژارییه‌وه‌ خۆى كوشت