خەباتمێدیا: رۆژی شەممە  ریكەوتی 2014.12.13 لە سەر بانگهیشتنی  كومیتەی حیزبی دیموكراتی كوردستان  ، كومیتەی سوئیدی سازمانی خەباتی كوردستانی ئیران  ، بەشداریان لە رێ و رەسمی  26ی سەرماوەز...
 رۆژی پیشمەرگەی حیزبی دیموكرات كرد. وەڤدی سازمان كە پیك هاتبوون لەبەرێزان كاك جەلال خوشكەلام  ئەندامی كومیتەی ناوەندی و بەرپرسی كومیتەی دەرەوەی سازمانی خەبات و كاك ریبوار حسینی ئەندامی كومیتەی ناوەندی و بەرپرسی پیوەندیەكانی دەرەوەی سازمانی  خەباتی كوردستانی ئیران لە لایەن كومیتەی سوئیدی حیزبی دیموكرات پێشوازیی كران. پەیامی سازمان بەم بۆنەوە  پیشكەش بە بەریوەبەرانی ئەو ریورەسمە كرا.


ڕێکه‌وت: 2014-12-14 15:01:42
به‌شی ( بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز )تاگی ئه‌رشیڤی خه‌بات مێدیا
خوێنه‌ران له کاتی گه‌ران بۆ ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ توانیویانه‌ ئه‌و نووسینه بدۆزنه‌وه‌

بەشداری كومیتەی بەشداری كومیتەی سوئیدی بەشداری سوئیدی كومیتەی سوئیدی بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی بەشداری سامانی كومیتەی سامانی بەشداری كومیتەی سامانی سوئیدی سامانی بەشداری سوئیدی سامانی كومیتەی سوئیدی سامانی بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات بەشداری خەبات كومیتەی خەبات بەشداری كومیتەی خەبات سوئیدی خەبات بەشداری سوئیدی خەبات كومیتەی سوئیدی خەبات بەشداری كومیتەی سوئیدی خەبات سامانی خەبات بەشداری سامانی خەبات كومیتەی سامانی خەبات بەشداری كومیتەی سامانی خەبات سوئیدی سامانی خەبات بەشداری سوئیدی سامانی خەبات كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات لە بەشداری لە كومیتەی لە بەشداری كومیتەی لە سوئیدی لە بەشداری سوئیدی لە كومیتەی سوئیدی لە بەشداری كومیتەی سوئیدی لە سامانی لە بەشداری سامانی لە كومیتەی سامانی لە بەشداری كومیتەی سامانی لە سوئیدی سامانی لە بەشداری سوئیدی سامانی لە كومیتەی سوئیدی سامانی لە بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی لە خەبات لە بەشداری خەبات لە كومیتەی خەبات لە بەشداری كومیتەی خەبات لە سوئیدی خەبات لە بەشداری سوئیدی خەبات لە كومیتەی سوئیدی خەبات لە بەشداری كومیتەی سوئیدی خەبات لە سامانی خەبات لە بەشداری سامانی خەبات لە كومیتەی سامانی خەبات لە بەشداری كومیتەی سامانی خەبات لە سوئیدی سامانی خەبات لە بەشداری سوئیدی سامانی خەبات لە كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات لە بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات لە رێورەسمی بەشداری رێورەسمی كومیتەی رێورەسمی بەشداری كومیتەی رێورەسمی سوئیدی رێورەسمی بەشداری سوئیدی رێورەسمی كومیتەی سوئیدی رێورەسمی بەشداری كومیتەی سوئیدی رێورەسمی سامانی رێورەسمی بەشداری سامانی رێورەسمی كومیتەی سامانی رێورەسمی بەشداری كومیتەی سامانی رێورەسمی سوئیدی سامانی رێورەسمی بەشداری سوئیدی سامانی رێورەسمی كومیتەی سوئیدی سامانی رێورەسمی بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی رێورەسمی خەبات رێورەسمی بەشداری خەبات رێورەسمی كومیتەی خەبات رێورەسمی بەشداری كومیتەی خەبات رێورەسمی سوئیدی خەبات رێورەسمی بەشداری سوئیدی خەبات رێورەسمی كومیتەی سوئیدی خەبات رێورەسمی بەشداری كومیتەی سوئیدی خەبات رێورەسمی سامانی خەبات رێورەسمی بەشداری سامانی خەبات رێورەسمی كومیتەی سامانی خەبات رێورەسمی بەشداری كومیتەی سامانی خەبات رێورەسمی سوئیدی سامانی خەبات رێورەسمی بەشداری سوئیدی سامانی خەبات رێورەسمی كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات رێورەسمی بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات رێورەسمی لە رێورەسمی بەشداری لە رێورەسمی كومیتەی لە رێورەسمی بەشداری كومیتەی لە رێورەسمی سوئیدی لە رێورەسمی بەشداری سوئیدی لە رێورەسمی كومیتەی سوئیدی لە رێورەسمی بەشداری كومیتەی سوئیدی لە رێورەسمی سامانی لە رێورەسمی بەشداری سامانی لە رێورەسمی كومیتەی سامانی لە رێورەسمی بەشداری كومیتەی سامانی لە رێورەسمی سوئیدی سامانی لە رێورەسمی بەشداری سوئیدی سامانی لە رێورەسمی كومیتەی سوئیدی سامانی لە رێورەسمی بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی لە رێورەسمی خەبات لە رێورەسمی بەشداری خەبات لە رێورەسمی كومیتەی خەبات لە رێورەسمی بەشداری كومیتەی خەبات لە رێورەسمی سوئیدی خەبات لە رێورەسمی بەشداری سوئیدی خەبات لە رێورەسمی كومیتەی سوئیدی خەبات لە رێورەسمی بەشداری كومیتەی سوئیدی خەبات لە رێورەسمی سامانی خەبات لە رێورەسمی بەشداری سامانی خەبات لە رێورەسمی كومیتەی سامانی خەبات لە رێورەسمی بەشداری كومیتەی سامانی خەبات لە رێورەسمی سوئیدی سامانی خەبات لە رێورەسمی بەشداری سوئیدی سامانی خەبات لە رێورەسمی كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات لە رێورەسمی بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات لە رێورەسمی 26ی بەشداری 26ی كومیتەی 26ی بەشداری كومیتەی 26ی سوئیدی 26ی بەشداری سوئیدی 26ی كومیتەی سوئیدی 26ی بەشداری كومیتەی سوئیدی 26ی سامانی 26ی بەشداری سامانی 26ی كومیتەی سامانی 26ی بەشداری كومیتەی سامانی 26ی سوئیدی سامانی 26ی بەشداری سوئیدی سامانی 26ی كومیتەی سوئیدی سامانی 26ی بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی 26ی خەبات 26ی بەشداری خەبات 26ی كومیتەی خەبات 26ی بەشداری كومیتەی خەبات 26ی سوئیدی خەبات 26ی بەشداری سوئیدی خەبات 26ی كومیتەی سوئیدی خەبات 26ی بەشداری كومیتەی سوئیدی خەبات 26ی سامانی خەبات 26ی بەشداری سامانی خەبات 26ی كومیتەی سامانی خەبات 26ی بەشداری كومیتەی سامانی خەبات 26ی سوئیدی سامانی خەبات 26ی بەشداری سوئیدی سامانی خەبات 26ی كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات 26ی بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات 26ی لە 26ی بەشداری لە 26ی كومیتەی لە 26ی بەشداری كومیتەی لە 26ی سوئیدی لە 26ی بەشداری سوئیدی لە 26ی كومیتەی سوئیدی لە 26ی بەشداری كومیتەی سوئیدی لە 26ی سامانی لە 26ی بەشداری سامانی لە 26ی كومیتەی سامانی لە 26ی بەشداری كومیتەی سامانی لە 26ی سوئیدی سامانی لە 26ی بەشداری سوئیدی سامانی لە 26ی كومیتەی سوئیدی سامانی لە 26ی بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی لە 26ی خەبات لە 26ی بەشداری خەبات لە 26ی كومیتەی خەبات لە 26ی بەشداری كومیتەی خەبات لە 26ی سوئیدی خەبات لە 26ی بەشداری سوئیدی خەبات لە 26ی كومیتەی سوئیدی خەبات لە 26ی بەشداری كومیتەی سوئیدی خەبات لە 26ی سامانی خەبات لە 26ی بەشداری سامانی خەبات لە 26ی كومیتەی سامانی خەبات لە 26ی بەشداری كومیتەی سامانی خەبات لە 26ی سوئیدی سامانی خەبات لە 26ی بەشداری سوئیدی سامانی خەبات لە 26ی كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات لە 26ی بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات لە 26ی رێورەسمی 26ی بەشداری رێورەسمی 26ی كومیتەی رێورەسمی 26ی بەشداری كومیتەی رێورەسمی 26ی سوئیدی رێورەسمی 26ی بەشداری سوئیدی رێورەسمی 26ی كومیتەی سوئیدی رێورەسمی 26ی بەشداری كومیتەی سوئیدی رێورەسمی 26ی سامانی رێورەسمی 26ی بەشداری سامانی رێورەسمی 26ی كومیتەی سامانی رێورەسمی 26ی بەشداری كومیتەی سامانی رێورەسمی 26ی سوئیدی سامانی رێورەسمی 26ی بەشداری سوئیدی سامانی رێورەسمی 26ی كومیتەی سوئیدی سامانی رێورەسمی 26ی بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی رێورەسمی 26ی خەبات رێورەسمی 26ی بەشداری خەبات رێورەسمی 26ی كومیتەی خەبات رێورەسمی 26ی بەشداری كومیتەی خەبات رێورەسمی 26ی سوئیدی خەبات رێورەسمی 26ی بەشداری سوئیدی خەبات رێورەسمی 26ی كومیتەی سوئیدی خەبات رێورەسمی 26ی بەشداری كومیتەی سوئیدی خەبات رێورەسمی 26ی سامانی خەبات رێورەسمی 26ی بەشداری سامانی خەبات رێورەسمی 26ی كومیتەی سامانی خەبات رێورەسمی 26ی بەشداری كومیتەی سامانی خەبات رێورەسمی 26ی سوئیدی سامانی خەبات رێورەسمی 26ی بەشداری سوئیدی سامانی خەبات رێورەسمی 26ی كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات رێورەسمی 26ی بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات رێورەسمی 26ی لە رێورەسمی 26ی بەشداری لە رێورەسمی 26ی كومیتەی لە رێورەسمی 26ی بەشداری كومیتەی لە رێورەسمی 26ی سوئیدی لە رێورەسمی 26ی بەشداری سوئیدی لە رێورەسمی 26ی كومیتەی سوئیدی لە رێورەسمی 26ی بەشداری كومیتەی سوئیدی لە رێورەسمی 26ی سامانی لە رێورەسمی 26ی بەشداری سامانی لە رێورەسمی 26ی كومیتەی سامانی لە رێورەسمی 26ی بەشداری كومیتەی سامانی لە رێورەسمی 26ی سوئیدی سامانی لە رێورەسمی 26ی بەشداری سوئیدی سامانی لە رێورەسمی 26ی كومیتەی سوئیدی سامانی لە رێورەسمی 26ی بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی لە رێورەسمی 26ی خەبات لە رێورەسمی 26ی بەشداری خەبات لە رێورەسمی 26ی كومیتەی خەبات لە رێورەسمی 26ی بەشداری كومیتەی خەبات لە رێورەسمی 26ی سوئیدی خەبات لە رێورەسمی 26ی بەشداری سوئیدی خەبات لە رێورەسمی 26ی كومیتەی سوئیدی خەبات لە رێورەسمی 26ی بەشداری كومیتەی سوئیدی خەبات لە رێورەسمی 26ی سامانی خەبات لە رێورەسمی 26ی بەشداری سامانی خەبات لە رێورەسمی 26ی كومیتەی سامانی خەبات لە رێورەسمی 26ی بەشداری كومیتەی سامانی خەبات لە رێورەسمی 26ی سوئیدی سامانی خەبات لە رێورەسمی 26ی بەشداری سوئیدی سامانی خەبات لە رێورەسمی 26ی كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات لە رێورەسمی 26ی بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری سەرماوەز كومیتەی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سەرماوەز سوئیدی سەرماوەز بەشداری سوئیدی سەرماوەز كومیتەی سوئیدی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی سەرماوەز سامانی سەرماوەز بەشداری سامانی سەرماوەز كومیتەی سامانی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سامانی سەرماوەز سوئیدی سامانی سەرماوەز بەشداری سوئیدی سامانی سەرماوەز كومیتەی سوئیدی سامانی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی سەرماوەز خەبات سەرماوەز بەشداری خەبات سەرماوەز كومیتەی خەبات سەرماوەز بەشداری كومیتەی خەبات سەرماوەز سوئیدی خەبات سەرماوەز بەشداری سوئیدی خەبات سەرماوەز كومیتەی سوئیدی خەبات سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی خەبات سەرماوەز سامانی خەبات سەرماوەز بەشداری سامانی خەبات سەرماوەز كومیتەی سامانی خەبات سەرماوەز بەشداری كومیتەی سامانی خەبات سەرماوەز سوئیدی سامانی خەبات سەرماوەز بەشداری سوئیدی سامانی خەبات سەرماوەز كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات سەرماوەز لە سەرماوەز بەشداری لە سەرماوەز كومیتەی لە سەرماوەز بەشداری كومیتەی لە سەرماوەز سوئیدی لە سەرماوەز بەشداری سوئیدی لە سەرماوەز كومیتەی سوئیدی لە سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی لە سەرماوەز سامانی لە سەرماوەز بەشداری سامانی لە سەرماوەز كومیتەی سامانی لە سەرماوەز بەشداری كومیتەی سامانی لە سەرماوەز سوئیدی سامانی لە سەرماوەز بەشداری سوئیدی سامانی لە سەرماوەز كومیتەی سوئیدی سامانی لە سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی لە سەرماوەز خەبات لە سەرماوەز بەشداری خەبات لە سەرماوەز كومیتەی خەبات لە سەرماوەز بەشداری كومیتەی خەبات لە سەرماوەز سوئیدی خەبات لە سەرماوەز بەشداری سوئیدی خەبات لە سەرماوەز كومیتەی سوئیدی خەبات لە سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی خەبات لە سەرماوەز سامانی خەبات لە سەرماوەز بەشداری سامانی خەبات لە سەرماوەز كومیتەی سامانی خەبات لە سەرماوەز بەشداری كومیتەی سامانی خەبات لە سەرماوەز سوئیدی سامانی خەبات لە سەرماوەز بەشداری سوئیدی سامانی خەبات لە سەرماوەز كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات لە سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات لە سەرماوەز رێورەسمی سەرماوەز بەشداری رێورەسمی سەرماوەز كومیتەی رێورەسمی سەرماوەز بەشداری كومیتەی رێورەسمی سەرماوەز سوئیدی رێورەسمی سەرماوەز بەشداری سوئیدی رێورەسمی سەرماوەز كومیتەی سوئیدی رێورەسمی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی رێورەسمی سەرماوەز سامانی رێورەسمی سەرماوەز بەشداری سامانی رێورەسمی سەرماوەز كومیتەی سامانی رێورەسمی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سامانی رێورەسمی سەرماوەز سوئیدی سامانی رێورەسمی سەرماوەز بەشداری سوئیدی سامانی رێورەسمی سەرماوەز كومیتەی سوئیدی سامانی رێورەسمی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی رێورەسمی سەرماوەز خەبات رێورەسمی سەرماوەز بەشداری خەبات رێورەسمی سەرماوەز كومیتەی خەبات رێورەسمی سەرماوەز بەشداری كومیتەی خەبات رێورەسمی سەرماوەز سوئیدی خەبات رێورەسمی سەرماوەز بەشداری سوئیدی خەبات رێورەسمی سەرماوەز كومیتەی سوئیدی خەبات رێورەسمی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی خەبات رێورەسمی سەرماوەز سامانی خەبات رێورەسمی سەرماوەز بەشداری سامانی خەبات رێورەسمی سەرماوەز كومیتەی سامانی خەبات رێورەسمی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سامانی خەبات رێورەسمی سەرماوەز سوئیدی سامانی خەبات رێورەسمی سەرماوەز بەشداری سوئیدی سامانی خەبات رێورەسمی سەرماوەز كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات رێورەسمی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات رێورەسمی سەرماوەز لە رێورەسمی سەرماوەز بەشداری لە رێورەسمی سەرماوەز كومیتەی لە رێورەسمی سەرماوەز بەشداری كومیتەی لە رێورەسمی سەرماوەز سوئیدی لە رێورەسمی سەرماوەز بەشداری سوئیدی لە رێورەسمی سەرماوەز كومیتەی سوئیدی لە رێورەسمی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی لە رێورەسمی سەرماوەز سامانی لە رێورەسمی سەرماوەز بەشداری سامانی لە رێورەسمی سەرماوەز كومیتەی سامانی لە رێورەسمی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سامانی لە رێورەسمی سەرماوەز سوئیدی سامانی لە رێورەسمی سەرماوەز بەشداری سوئیدی سامانی لە رێورەسمی سەرماوەز كومیتەی سوئیدی سامانی لە رێورەسمی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی لە رێورەسمی سەرماوەز خەبات لە رێورەسمی سەرماوەز بەشداری خەبات لە رێورەسمی سەرماوەز كومیتەی خەبات لە رێورەسمی سەرماوەز بەشداری كومیتەی خەبات لە رێورەسمی سەرماوەز سوئیدی خەبات لە رێورەسمی سەرماوەز بەشداری سوئیدی خەبات لە رێورەسمی سەرماوەز كومیتەی سوئیدی خەبات لە رێورەسمی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی خەبات لە رێورەسمی سەرماوەز سامانی خەبات لە رێورەسمی سەرماوەز بەشداری سامانی خەبات لە رێورەسمی سەرماوەز كومیتەی سامانی خەبات لە رێورەسمی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سامانی خەبات لە رێورەسمی سەرماوەز سوئیدی سامانی خەبات لە رێورەسمی سەرماوەز بەشداری سوئیدی سامانی خەبات لە رێورەسمی سەرماوەز كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات لە رێورەسمی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات لە رێورەسمی سەرماوەز 26ی سەرماوەز بەشداری 26ی سەرماوەز كومیتەی 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی 26ی سەرماوەز سوئیدی 26ی سەرماوەز بەشداری سوئیدی 26ی سەرماوەز كومیتەی سوئیدی 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی 26ی سەرماوەز سامانی 26ی سەرماوەز بەشداری سامانی 26ی سەرماوەز كومیتەی سامانی 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سامانی 26ی سەرماوەز سوئیدی سامانی 26ی سەرماوەز بەشداری سوئیدی سامانی 26ی سەرماوەز كومیتەی سوئیدی سامانی 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی 26ی سەرماوەز خەبات 26ی سەرماوەز بەشداری خەبات 26ی سەرماوەز كومیتەی خەبات 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی خەبات 26ی سەرماوەز سوئیدی خەبات 26ی سەرماوەز بەشداری سوئیدی خەبات 26ی سەرماوەز كومیتەی سوئیدی خەبات 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی خەبات 26ی سەرماوەز سامانی خەبات 26ی سەرماوەز بەشداری سامانی خەبات 26ی سەرماوەز كومیتەی سامانی خەبات 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سامانی خەبات 26ی سەرماوەز سوئیدی سامانی خەبات 26ی سەرماوەز بەشداری سوئیدی سامانی خەبات 26ی سەرماوەز كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات 26ی سەرماوەز لە 26ی سەرماوەز بەشداری لە 26ی سەرماوەز كومیتەی لە 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی لە 26ی سەرماوەز سوئیدی لە 26ی سەرماوەز بەشداری سوئیدی لە 26ی سەرماوەز كومیتەی سوئیدی لە 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی لە 26ی سەرماوەز سامانی لە 26ی سەرماوەز بەشداری سامانی لە 26ی سەرماوەز كومیتەی سامانی لە 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سامانی لە 26ی سەرماوەز سوئیدی سامانی لە 26ی سەرماوەز بەشداری سوئیدی سامانی لە 26ی سەرماوەز كومیتەی سوئیدی سامانی لە 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی لە 26ی سەرماوەز خەبات لە 26ی سەرماوەز بەشداری خەبات لە 26ی سەرماوەز كومیتەی خەبات لە 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی خەبات لە 26ی سەرماوەز سوئیدی خەبات لە 26ی سەرماوەز بەشداری سوئیدی خەبات لە 26ی سەرماوەز كومیتەی سوئیدی خەبات لە 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی خەبات لە 26ی سەرماوەز سامانی خەبات لە 26ی سەرماوەز بەشداری سامانی خەبات لە 26ی سەرماوەز كومیتەی سامانی خەبات لە 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سامانی خەبات لە 26ی سەرماوەز سوئیدی سامانی خەبات لە 26ی سەرماوەز بەشداری سوئیدی سامانی خەبات لە 26ی سەرماوەز كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات لە 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات لە 26ی سەرماوەز رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری رێورەسمی 26ی سەرماوەز كومیتەی رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی رێورەسمی 26ی سەرماوەز سوئیدی رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری سوئیدی رێورەسمی 26ی سەرماوەز كومیتەی سوئیدی رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی رێورەسمی 26ی سەرماوەز سامانی رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری سامانی رێورەسمی 26ی سەرماوەز كومیتەی سامانی رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سامانی رێورەسمی 26ی سەرماوەز سوئیدی سامانی رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری سوئیدی سامانی رێورەسمی 26ی سەرماوەز كومیتەی سوئیدی سامانی رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی رێورەسمی 26ی سەرماوەز خەبات رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری خەبات رێورەسمی 26ی سەرماوەز كومیتەی خەبات رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی خەبات رێورەسمی 26ی سەرماوەز سوئیدی خەبات رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری سوئیدی خەبات رێورەسمی 26ی سەرماوەز كومیتەی سوئیدی خەبات رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی خەبات رێورەسمی 26ی سەرماوەز سامانی خەبات رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری سامانی خەبات رێورەسمی 26ی سەرماوەز كومیتەی سامانی خەبات رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سامانی خەبات رێورەسمی 26ی سەرماوەز سوئیدی سامانی خەبات رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری سوئیدی سامانی خەبات رێورەسمی 26ی سەرماوەز كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات رێورەسمی 26ی سەرماوەز لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز كومیتەی لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز سوئیدی لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری سوئیدی لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز كومیتەی سوئیدی لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز سامانی لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری سامانی لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز كومیتەی سامانی لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سامانی لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز سوئیدی سامانی لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری سوئیدی سامانی لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز كومیتەی سوئیدی سامانی لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز خەبات لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری خەبات لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز كومیتەی خەبات لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی خەبات لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز سوئیدی خەبات لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری سوئیدی خەبات لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز كومیتەی سوئیدی خەبات لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی خەبات لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز سامانی خەبات لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری سامانی خەبات لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز كومیتەی سامانی خەبات لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سامانی خەبات لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز سوئیدی سامانی خەبات لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری سوئیدی سامانی خەبات لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز بەشداری كومیتەی سوئیدی سامانی خەبات لە رێورەسمی 26ی سەرماوەز