تێكۆشان بلاوكراوه‌ی ره‌سمی سازمانی خه‌بات ی كوردستانی ئێران ساڵی سییه‌م، "ژماره‌ 280، 29 ی رەشەممەی ٢٧١٤ی كوردی و ١٣٩٣ی كۆچی خۆری چاپ و بلاوكرایه.

لاپه‌ره‌ی كوردی

صفحه‌ فارسی


ڕێکه‌وت: 2015-03-28 16:58:34
به‌شی ( ژماره‌ 280ی تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ )تاگی ئه‌رشیڤی خه‌بات مێدیا
خوێنه‌ران له کاتی گه‌ران بۆ ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ توانیویانه‌ ئه‌و نووسینه بدۆزنه‌وه‌

ژماره‌ 280ی ژماره‌ 280ی تێكۆشان ژماره‌ تێكۆشان 280ی تێكۆشان ژماره‌ 280ی تێكۆشان چاپ ژماره‌ چاپ 280ی چاپ ژماره‌ 280ی چاپ تێكۆشان چاپ ژماره‌ تێكۆشان چاپ 280ی تێكۆشان چاپ ژماره‌ 280ی تێكۆشان چاپ و ژماره‌ و 280ی و ژماره‌ 280ی و تێكۆشان و ژماره‌ تێكۆشان و 280ی تێكۆشان و ژماره‌ 280ی تێكۆشان و چاپ و ژماره‌ چاپ و 280ی چاپ و ژماره‌ 280ی چاپ و تێكۆشان چاپ و ژماره‌ تێكۆشان چاپ و 280ی تێكۆشان چاپ و ژماره‌ 280ی تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ بلاوكرایه‌وه‌ 280ی بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ 280ی بلاوكرایه‌وه‌ تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ 280ی تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ 280ی تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ چاپ بلاوكرایه‌وه‌ 280ی چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ 280ی چاپ بلاوكرایه‌وه‌ تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ 280ی تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ 280ی تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ و بلاوكرایه‌وه‌ 280ی و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ 280ی و بلاوكرایه‌وه‌ تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ 280ی تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ 280ی تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ 280ی چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ 280ی چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ 280ی تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ 280ی تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌