گیان دانی دوو ژنی دوگیان لەماوەی حەفتەی رابردودا


خەباتمێدیا: ژنێکی گەنجی خەڵکی مەهاباد لەکاتی منداڵبوون و بە هۆی هەڵەی پزیشکییەوە گیانی دا.
ڕۆژی دووشەممە ١٤ی خەزڵوەر، ژنێکی دو گیان بەناوی ئارەزوو دەروێشی تەمەن 24، خەڵکی مەهاباد و کچی محەمەد ساڵح لەکاتی منداڵبوون و بە هۆی هەڵەی پزیشکی و کەمتەرخەمیی کادری دەرمانی گیانی دا.
بەهەمان شێوەش رۆژی دوشەممەی حەفتەی رابردو رێكەوتی 9ی خەزەڵوەر،ژنێكی دیكەی دوگیان بەناوی لەیلا بەرائی خەڵكی سەقز،دوای هاتنە دنیای منداڵەكەی گیانی دا.
بەپێی راپۆرتی هەواڵدەری هەنگاو: لە ماوەی حەفتەی ڕابردوودا دوو حاڵەتی لەو شێوەیە رووی داوە،

ڕێکه‌وت: 2018-11-06 08:56:40
به‌شی: ( هه‌وال )TAGS/ گیان,دانی,دوو,ژنی,دوگیان,لەماوەی,حەفتەی,رابردودا
TITLE/گیان دانی دوو ژنی دوگیان لەماوەی حەفتەی رابردودا


خوێنه‌ران له کاتی گه‌ران بۆ ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ توانیویانه‌ ئه‌و نووسینه بدۆزنه‌وه‌

گیان ** دانی ** گیان دانی ** دوو ** گیان دوو ** دانی دوو ** گیان دانی دوو ** ژنی ** گیان ژنی ** دانی ژنی ** گیان دانی ژنی ** دوو ژنی ** گیان دوو ژنی ** دانی دوو ژنی ** گیان دانی دوو ژنی ** دوگیان ** گیان دوگیان ** دانی دوگیان ** گیان دانی دوگیان ** دوو دوگیان ** گیان دوو دوگیان ** دانی دوو دوگیان ** گیان دانی دوو دوگیان ** ژنی دوگیان ** گیان ژنی دوگیان ** دانی ژنی دوگیان ** گیان دانی ژنی دوگیان ** دوو ژنی دوگیان ** گیان دوو ژنی دوگیان ** دانی دوو ژنی دوگیان ** گیان دانی دوو ژنی دوگیان ** لەماوەی ** گیان لەماوەی ** دانی لەماوەی ** گیان دانی لەماوەی ** دوو لەماوەی ** گیان دوو لەماوەی ** دانی دوو لەماوەی ** گیان دانی دوو لەماوەی ** ژنی لەماوەی ** گیان ژنی لەماوەی ** دانی ژنی لەماوەی ** گیان دانی ژنی لەماوەی ** دوو ژنی لەماوەی ** گیان دوو ژنی لەماوەی ** دانی دوو ژنی لەماوەی ** گیان دانی دوو ژنی لەماوەی ** دوگیان لەماوەی ** گیان دوگیان لەماوەی ** دانی دوگیان لەماوەی ** گیان دانی دوگیان لەماوەی ** دوو دوگیان لەماوەی ** گیان دوو دوگیان لەماوەی ** دانی دوو دوگیان لەماوەی ** گیان دانی دوو دوگیان لەماوەی ** ژنی دوگیان لەماوەی ** گیان ژنی دوگیان لەماوەی ** دانی ژنی دوگیان لەماوەی ** گیان دانی ژنی دوگیان لەماوەی ** دوو ژنی دوگیان لەماوەی ** گیان دوو ژنی دوگیان لەماوەی ** دانی دوو ژنی دوگیان لەماوەی ** گیان دانی دوو ژنی دوگیان لەماوەی ** حەفتەی ** گیان حەفتەی ** دانی حەفتەی ** گیان دانی حەفتەی ** دوو حەفتەی ** گیان دوو حەفتەی ** دانی دوو حەفتەی ** گیان دانی دوو حەفتەی ** ژنی حەفتەی ** گیان ژنی حەفتەی ** دانی ژنی حەفتەی ** گیان دانی ژنی حەفتەی ** دوو ژنی حەفتەی ** گیان دوو ژنی حەفتەی ** دانی دوو ژنی حەفتەی ** گیان دانی دوو ژنی حەفتەی ** دوگیان حەفتەی ** گیان دوگیان حەفتەی ** دانی دوگیان حەفتەی ** گیان دانی دوگیان حەفتەی ** دوو دوگیان حەفتەی ** گیان دوو دوگیان حەفتەی ** دانی دوو دوگیان حەفتەی ** گیان دانی دوو دوگیان حەفتەی ** ژنی دوگیان حەفتەی ** گیان ژنی دوگیان حەفتەی ** دانی ژنی دوگیان حەفتەی ** گیان دانی ژنی دوگیان حەفتەی ** دوو ژنی دوگیان حەفتەی ** گیان دوو ژنی دوگیان حەفتەی ** دانی دوو ژنی دوگیان حەفتەی ** گیان دانی دوو ژنی دوگیان حەفتەی ** لەماوەی حەفتەی ** گیان لەماوەی حەفتەی ** دانی لەماوەی حەفتەی ** گیان دانی لەماوەی حەفتەی ** دوو لەماوەی حەفتەی ** گیان دوو لەماوەی حەفتەی ** دانی دوو لەماوەی حەفتەی ** گیان دانی دوو لەماوەی حەفتەی ** ژنی لەماوەی حەفتەی ** گیان ژنی لەماوەی حەفتەی ** دانی ژنی لەماوەی حەفتەی ** گیان دانی ژنی لەماوەی حەفتەی ** دوو ژنی لەماوەی حەفتەی ** گیان دوو ژنی لەماوەی حەفتەی ** دانی دوو ژنی لەماوەی حەفتەی ** گیان دانی دوو ژنی لەماوەی حەفتەی ** دوگیان لەماوەی حەفتەی ** گیان دوگیان لەماوەی حەفتەی ** دانی دوگیان لەماوەی حەفتەی ** گیان دانی دوگیان لەماوەی حەفتەی ** دوو دوگیان لەماوەی حەفتەی ** گیان دوو دوگیان لەماوەی حەفتەی ** دانی دوو دوگیان لەماوەی حەفتەی ** گیان دانی دوو دوگیان لەماوەی حەفتەی ** ژنی دوگیان لەماوەی حەفتەی ** گیان ژنی دوگیان لەماوەی حەفتەی ** دانی ژنی دوگیان لەماوەی حەفتەی ** گیان دانی ژنی دوگیان لەماوەی حەفتەی ** دوو ژنی دوگیان لەماوەی حەفتەی ** گیان دوو ژنی دوگیان لەماوەی حەفتەی ** دانی دوو ژنی دوگیان لەماوەی حەفتەی ** گیان دانی دوو ژنی دوگیان لەماوەی حەفتەی ** رابردودا ** گیان رابردودا ** دانی رابردودا ** گیان دانی رابردودا ** دوو رابردودا ** گیان دوو رابردودا ** دانی دوو رابردودا ** گیان دانی دوو رابردودا ** ژنی رابردودا ** گیان ژنی رابردودا ** دانی ژنی رابردودا ** گیان دانی ژنی رابردودا ** دوو ژنی رابردودا ** گیان دوو ژنی رابردودا ** دانی دوو ژنی رابردودا ** گیان دانی دوو ژنی رابردودا ** دوگیان رابردودا ** گیان دوگیان رابردودا ** دانی دوگیان رابردودا ** گیان دانی دوگیان رابردودا ** دوو دوگیان رابردودا ** گیان دوو دوگیان رابردودا ** دانی دوو دوگیان رابردودا ** گیان دانی دوو دوگیان رابردودا ** ژنی دوگیان رابردودا ** گیان ژنی دوگیان رابردودا ** دانی ژنی دوگیان رابردودا ** گیان دانی ژنی دوگیان رابردودا ** دوو ژنی دوگیان رابردودا ** گیان دوو ژنی دوگیان رابردودا ** دانی دوو ژنی دوگیان رابردودا ** گیان دانی دوو ژنی دوگیان رابردودا ** لەماوەی رابردودا ** گیان لەماوەی رابردودا ** دانی لەماوەی رابردودا ** گیان دانی لەماوەی رابردودا ** دوو لەماوەی رابردودا ** گیان دوو لەماوەی رابردودا ** دانی دوو لەماوەی رابردودا ** گیان دانی دوو لەماوەی رابردودا ** ژنی لەماوەی رابردودا ** گیان ژنی لەماوەی رابردودا ** دانی ژنی لەماوەی رابردودا ** گیان دانی ژنی لەماوەی رابردودا ** دوو ژنی لەماوەی رابردودا ** گیان دوو ژنی لەماوەی رابردودا ** دانی دوو ژنی لەماوەی رابردودا ** گیان دانی دوو ژنی لەماوەی رابردودا ** دوگیان لەماوەی رابردودا ** گیان دوگیان لەماوەی رابردودا ** دانی دوگیان لەماوەی رابردودا ** گیان دانی دوگیان لەماوەی رابردودا ** دوو دوگیان لەماوەی رابردودا ** گیان دوو دوگیان لەماوەی رابردودا ** دانی دوو دوگیان لەماوەی رابردودا ** گیان دانی دوو دوگیان لەماوەی رابردودا ** ژنی دوگیان لەماوەی رابردودا ** گیان ژنی دوگیان لەماوەی رابردودا ** دانی ژنی دوگیان لەماوەی رابردودا ** گیان دانی ژنی دوگیان لەماوەی رابردودا ** دوو ژنی دوگیان لەماوەی رابردودا ** گیان دوو ژنی دوگیان لەماوەی رابردودا ** دانی دوو ژنی دوگیان لەماوەی رابردودا ** گیان دانی دوو ژنی دوگیان لەماوەی رابردودا ** حەفتەی رابردودا ** گیان حەفتەی رابردودا ** دانی حەفتەی رابردودا ** گیان دانی حەفتەی رابردودا ** دوو حەفتەی رابردودا ** گیان دوو حەفتەی رابردودا ** دانی دوو حەفتەی رابردودا ** گیان دانی دوو حەفتەی رابردودا ** ژنی حەفتەی رابردودا ** گیان ژنی حەفتەی رابردودا ** دانی ژنی حەفتەی رابردودا ** گیان دانی ژنی حەفتەی رابردودا ** دوو ژنی حەفتەی رابردودا ** گیان دوو ژنی حەفتەی رابردودا ** دانی دوو ژنی حەفتەی رابردودا ** گیان دانی دوو ژنی حەفتەی رابردودا ** دوگیان حەفتەی رابردودا ** گیان دوگیان حەفتەی رابردودا ** دانی دوگیان حەفتەی رابردودا ** گیان دانی دوگیان حەفتەی رابردودا ** دوو دوگیان حەفتەی رابردودا ** گیان دوو دوگیان حەفتەی رابردودا ** دانی دوو دوگیان حەفتەی رابردودا ** گیان دانی دوو دوگیان حەفتەی رابردودا ** ژنی دوگیان حەفتەی رابردودا ** گیان ژنی دوگیان حەفتەی رابردودا ** دانی ژنی دوگیان حەفتەی رابردودا ** گیان دانی ژنی دوگیان حەفتەی رابردودا ** دوو ژنی دوگیان حەفتەی رابردودا ** گیان دوو ژنی دوگیان حەفتەی رابردودا ** دانی دوو ژنی دوگیان حەفتەی رابردودا ** گیان دانی دوو ژنی دوگیان حەفتەی رابردودا ** لەماوەی حەفتەی رابردودا ** گیان لەماوەی حەفتەی رابردودا ** دانی لەماوەی حەفتەی رابردودا ** گیان دانی لەماوەی حەفتەی رابردودا ** دوو لەماوەی حەفتەی رابردودا ** گیان دوو لەماوەی حەفتەی رابردودا ** دانی دوو لەماوەی حەفتەی رابردودا ** گیان دانی دوو لەماوەی حەفتەی رابردودا ** ژنی لەماوەی حەفتەی رابردودا ** گیان ژنی لەماوەی حەفتەی رابردودا ** دانی ژنی لەماوەی حەفتەی رابردودا ** گیان دانی ژنی لەماوەی حەفتەی رابردودا ** دوو ژنی لەماوەی حەفتەی رابردودا ** گیان دوو ژنی لەماوەی حەفتەی رابردودا ** دانی دوو ژنی لەماوەی حەفتەی رابردودا ** گیان دانی دوو ژنی لەماوەی حەفتەی رابردودا ** دوگیان لەماوەی حەفتەی رابردودا ** گیان دوگیان لەماوەی حەفتەی رابردودا ** دانی دوگیان لەماوەی حەفتەی رابردودا ** گیان دانی دوگیان لەماوەی حەفتەی رابردودا ** دوو دوگیان لەماوەی حەفتەی رابردودا ** گیان دوو دوگیان لەماوەی حەفتەی رابردودا ** دانی دوو دوگیان لەماوەی حەفتەی رابردودا ** گیان دانی دوو دوگیان لەماوەی حەفتەی رابردودا ** ژنی دوگیان لەماوەی حەفتەی رابردودا ** گیان ژنی دوگیان لەماوەی حەفتەی رابردودا ** دانی ژنی دوگیان لەماوەی حەفتەی رابردودا ** گیان دانی ژنی دوگیان لەماوەی حەفتەی رابردودا ** دوو ژنی دوگیان لەماوەی حەفتەی رابردودا ** گیان دوو ژنی دوگیان لەماوەی حەفتەی رابردودا ** دانی دوو ژنی دوگیان لەماوەی حەفتەی رابردودا ** گیان دانی دوو ژنی دوگیان لەماوەی حەفتەی رابردودا **