هاوکاری مرۆیی بەسەر دانیشتوانی کەمپی کاوەدا دابەشکرا


خەبات مێدیا: بەهاوکاری و هەماهەنگی لەگەل کومیتەی سازمانی خەبات لە کەمپی کاوە، ڕێکخراوی خێرخوازی نەهری، کەلو پەل و پێداویستی پزیشکی بەسەر دانیشتوانی ئەو کەمپەدا دابەش کرد.
ڕۆژی سێ شەممە ڕێکەوتی 23ی نوامبری 2021 بەرامبەر بە 3ی سەرماوەزی 1400، بە هەماهەنگی لەگەڵ کۆمیتەی سازمانی خەباتی کوردستان لەکەمپی کاوە و بەهاوکای مونەزەمەی سویدۆ، ڕێکخراوی خێرخوازی نەهری، کۆمەڵێک یارمەتی دەرمانی و کەل وپەلی پزیشکی بەسەر دانیشتوانی کەمپی کاوەدا، دابەشکرد.
کومیتەی سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران، سپاسی ئەو هاوکاریە مرۆیی و بەنرخانەی ڕێکخراوی نەهری دەکات.

ڕێکه‌وت: 2021-11-24 19:19:47
به‌شی: ( کاروتێکۆشان )TAGS/ هاوکاری,مرۆیی,بەسەر,دانیشتوانی,کەمپی,کاوەدا,دابەشکرا
TITLE/هاوکاری مرۆیی بەسەر دانیشتوانی کەمپی کاوەدا دابەشکرا


خوێنه‌ران له کاتی گه‌ران بۆ ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ توانیویانه‌ ئه‌و نووسینه بدۆزنه‌وه‌

هاوکاری ** مرۆیی ** هاوکاری مرۆیی ** بەسەر ** هاوکاری بەسەر ** مرۆیی بەسەر ** هاوکاری مرۆیی بەسەر ** دانیشتوانی ** هاوکاری دانیشتوانی ** مرۆیی دانیشتوانی ** هاوکاری مرۆیی دانیشتوانی ** بەسەر دانیشتوانی ** هاوکاری بەسەر دانیشتوانی ** مرۆیی بەسەر دانیشتوانی ** هاوکاری مرۆیی بەسەر دانیشتوانی ** کەمپی ** هاوکاری کەمپی ** مرۆیی کەمپی ** هاوکاری مرۆیی کەمپی ** بەسەر کەمپی ** هاوکاری بەسەر کەمپی ** مرۆیی بەسەر کەمپی ** هاوکاری مرۆیی بەسەر کەمپی ** دانیشتوانی کەمپی ** هاوکاری دانیشتوانی کەمپی ** مرۆیی دانیشتوانی کەمپی ** هاوکاری مرۆیی دانیشتوانی کەمپی ** بەسەر دانیشتوانی کەمپی ** هاوکاری بەسەر دانیشتوانی کەمپی ** مرۆیی بەسەر دانیشتوانی کەمپی ** هاوکاری مرۆیی بەسەر دانیشتوانی کەمپی ** کاوەدا ** هاوکاری کاوەدا ** مرۆیی کاوەدا ** هاوکاری مرۆیی کاوەدا ** بەسەر کاوەدا ** هاوکاری بەسەر کاوەدا ** مرۆیی بەسەر کاوەدا ** هاوکاری مرۆیی بەسەر کاوەدا ** دانیشتوانی کاوەدا ** هاوکاری دانیشتوانی کاوەدا ** مرۆیی دانیشتوانی کاوەدا ** هاوکاری مرۆیی دانیشتوانی کاوەدا ** بەسەر دانیشتوانی کاوەدا ** هاوکاری بەسەر دانیشتوانی کاوەدا ** مرۆیی بەسەر دانیشتوانی کاوەدا ** هاوکاری مرۆیی بەسەر دانیشتوانی کاوەدا ** کەمپی کاوەدا ** هاوکاری کەمپی کاوەدا ** مرۆیی کەمپی کاوەدا ** هاوکاری مرۆیی کەمپی کاوەدا ** بەسەر کەمپی کاوەدا ** هاوکاری بەسەر کەمپی کاوەدا ** مرۆیی بەسەر کەمپی کاوەدا ** هاوکاری مرۆیی بەسەر کەمپی کاوەدا ** دانیشتوانی کەمپی کاوەدا ** هاوکاری دانیشتوانی کەمپی کاوەدا ** مرۆیی دانیشتوانی کەمپی کاوەدا ** هاوکاری مرۆیی دانیشتوانی کەمپی کاوەدا ** بەسەر دانیشتوانی کەمپی کاوەدا ** هاوکاری بەسەر دانیشتوانی کەمپی کاوەدا ** مرۆیی بەسەر دانیشتوانی کەمپی کاوەدا ** هاوکاری مرۆیی بەسەر دانیشتوانی کەمپی کاوەدا ** دابەشکرا ** هاوکاری دابەشکرا ** مرۆیی دابەشکرا ** هاوکاری مرۆیی دابەشکرا ** بەسەر دابەشکرا ** هاوکاری بەسەر دابەشکرا ** مرۆیی بەسەر دابەشکرا ** هاوکاری مرۆیی بەسەر دابەشکرا ** دانیشتوانی دابەشکرا ** هاوکاری دانیشتوانی دابەشکرا ** مرۆیی دانیشتوانی دابەشکرا ** هاوکاری مرۆیی دانیشتوانی دابەشکرا ** بەسەر دانیشتوانی دابەشکرا ** هاوکاری بەسەر دانیشتوانی دابەشکرا ** مرۆیی بەسەر دانیشتوانی دابەشکرا ** هاوکاری مرۆیی بەسەر دانیشتوانی دابەشکرا ** کەمپی دابەشکرا ** هاوکاری کەمپی دابەشکرا ** مرۆیی کەمپی دابەشکرا ** هاوکاری مرۆیی کەمپی دابەشکرا ** بەسەر کەمپی دابەشکرا ** هاوکاری بەسەر کەمپی دابەشکرا ** مرۆیی بەسەر کەمپی دابەشکرا ** هاوکاری مرۆیی بەسەر کەمپی دابەشکرا ** دانیشتوانی کەمپی دابەشکرا ** هاوکاری دانیشتوانی کەمپی دابەشکرا ** مرۆیی دانیشتوانی کەمپی دابەشکرا ** هاوکاری مرۆیی دانیشتوانی کەمپی دابەشکرا ** بەسەر دانیشتوانی کەمپی دابەشکرا ** هاوکاری بەسەر دانیشتوانی کەمپی دابەشکرا ** مرۆیی بەسەر دانیشتوانی کەمپی دابەشکرا ** هاوکاری مرۆیی بەسەر دانیشتوانی کەمپی دابەشکرا ** کاوەدا دابەشکرا ** هاوکاری کاوەدا دابەشکرا ** مرۆیی کاوەدا دابەشکرا ** هاوکاری مرۆیی کاوەدا دابەشکرا ** بەسەر کاوەدا دابەشکرا ** هاوکاری بەسەر کاوەدا دابەشکرا ** مرۆیی بەسەر کاوەدا دابەشکرا ** هاوکاری مرۆیی بەسەر کاوەدا دابەشکرا ** دانیشتوانی کاوەدا دابەشکرا ** هاوکاری دانیشتوانی کاوەدا دابەشکرا ** مرۆیی دانیشتوانی کاوەدا دابەشکرا ** هاوکاری مرۆیی دانیشتوانی کاوەدا دابەشکرا ** بەسەر دانیشتوانی کاوەدا دابەشکرا ** هاوکاری بەسەر دانیشتوانی کاوەدا دابەشکرا ** مرۆیی بەسەر دانیشتوانی کاوەدا دابەشکرا ** هاوکاری مرۆیی بەسەر دانیشتوانی کاوەدا دابەشکرا ** کەمپی کاوەدا دابەشکرا ** هاوکاری کەمپی کاوەدا دابەشکرا ** مرۆیی کەمپی کاوەدا دابەشکرا ** هاوکاری مرۆیی کەمپی کاوەدا دابەشکرا ** بەسەر کەمپی کاوەدا دابەشکرا ** هاوکاری بەسەر کەمپی کاوەدا دابەشکرا ** مرۆیی بەسەر کەمپی کاوەدا دابەشکرا ** هاوکاری مرۆیی بەسەر کەمپی کاوەدا دابەشکرا ** دانیشتوانی کەمپی کاوەدا دابەشکرا ** هاوکاری دانیشتوانی کەمپی کاوەدا دابەشکرا ** مرۆیی دانیشتوانی کەمپی کاوەدا دابەشکرا ** هاوکاری مرۆیی دانیشتوانی کەمپی کاوەدا دابەشکرا ** بەسەر دانیشتوانی کەمپی کاوەدا دابەشکرا ** هاوکاری بەسەر دانیشتوانی کەمپی کاوەدا دابەشکرا ** مرۆیی بەسەر دانیشتوانی کەمپی کاوەدا دابەشکرا ** هاوکاری مرۆیی بەسەر دانیشتوانی کەمپی کاوەدا دابەشکرا **