نوقم بوونی ژن و مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی یونان


خەباتمێدیا: ژن و مێردێکی مەریوانی بە مەبەستی ڕۆیشتن بۆ ئوروپا لە ئاوەکانی یونان نوقم بوون.

بە پێی هەواڵەکان،ڕۆژی پێنج شەممە ڕێکەوتی ۲۳ی بەفرانبار، ژن و مێردێک بە ناوەکانی "جەلیل ڕەوانگەرد" تەمەن ۳۴ ساڵە و "سومەیە جامخانە" تەمەن ۲۸ ساڵە و خەڵکی شاری مەریوان، کە مەبەستی ڕۆیشتن بۆ ئۆروپایان بووە, لە ئاوەکانی یونان نوقم بوون.

بە پێی زانیاریێکان ئەم خێزانە لە ساڵی ڕابردوو شاری خۆیان به مەبەستی ڕۆیشتن بۆ ئۆروپا بەجێ هێشتوە و لەم ماوەیەدا له تورکیە بەرەو یونان ڕێکەوتوون.

جێی باسە کە لە سەرەتای ئەمساڵەو تا ئیستە نزیک بە ۱۰ پەنابەری کورد لە شارەکانی کرماشان, سەلاسی باوەجانی, مەریوان و سەردەشت لە کاتی ڕۆیشتن بۆ ئۆروپا گیانی خۆیان لەدەست داوە کە ۳ کەس لەوانە ئافرەت بوون.

ڕێکه‌وت: 2022-01-15 09:30:50
به‌شی: ( هه‌وال )TAGS/ نوقم,بوونی,ژن,و,مێردێکی,مەریوانی,لە,ئاوەکانی,یونان
TITLE/نوقم بوونی ژن و مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی یونان


خوێنه‌ران له کاتی گه‌ران بۆ ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ توانیویانه‌ ئه‌و نووسینه بدۆزنه‌وه‌

نوقم ** بوونی ** نوقم بوونی ** ژن ** نوقم ژن ** بوونی ژن ** نوقم بوونی ژن ** و ** نوقم و ** بوونی و ** نوقم بوونی و ** ژن و ** نوقم ژن و ** بوونی ژن و ** نوقم بوونی ژن و ** مێردێکی ** نوقم مێردێکی ** بوونی مێردێکی ** نوقم بوونی مێردێکی ** ژن مێردێکی ** نوقم ژن مێردێکی ** بوونی ژن مێردێکی ** نوقم بوونی ژن مێردێکی ** و مێردێکی ** نوقم و مێردێکی ** بوونی و مێردێکی ** نوقم بوونی و مێردێکی ** ژن و مێردێکی ** نوقم ژن و مێردێکی ** بوونی ژن و مێردێکی ** نوقم بوونی ژن و مێردێکی ** مەریوانی ** نوقم مەریوانی ** بوونی مەریوانی ** نوقم بوونی مەریوانی ** ژن مەریوانی ** نوقم ژن مەریوانی ** بوونی ژن مەریوانی ** نوقم بوونی ژن مەریوانی ** و مەریوانی ** نوقم و مەریوانی ** بوونی و مەریوانی ** نوقم بوونی و مەریوانی ** ژن و مەریوانی ** نوقم ژن و مەریوانی ** بوونی ژن و مەریوانی ** نوقم بوونی ژن و مەریوانی ** مێردێکی مەریوانی ** نوقم مێردێکی مەریوانی ** بوونی مێردێکی مەریوانی ** نوقم بوونی مێردێکی مەریوانی ** ژن مێردێکی مەریوانی ** نوقم ژن مێردێکی مەریوانی ** بوونی ژن مێردێکی مەریوانی ** نوقم بوونی ژن مێردێکی مەریوانی ** و مێردێکی مەریوانی ** نوقم و مێردێکی مەریوانی ** بوونی و مێردێکی مەریوانی ** نوقم بوونی و مێردێکی مەریوانی ** ژن و مێردێکی مەریوانی ** نوقم ژن و مێردێکی مەریوانی ** بوونی ژن و مێردێکی مەریوانی ** نوقم بوونی ژن و مێردێکی مەریوانی ** لە ** نوقم لە ** بوونی لە ** نوقم بوونی لە ** ژن لە ** نوقم ژن لە ** بوونی ژن لە ** نوقم بوونی ژن لە ** و لە ** نوقم و لە ** بوونی و لە ** نوقم بوونی و لە ** ژن و لە ** نوقم ژن و لە ** بوونی ژن و لە ** نوقم بوونی ژن و لە ** مێردێکی لە ** نوقم مێردێکی لە ** بوونی مێردێکی لە ** نوقم بوونی مێردێکی لە ** ژن مێردێکی لە ** نوقم ژن مێردێکی لە ** بوونی ژن مێردێکی لە ** نوقم بوونی ژن مێردێکی لە ** و مێردێکی لە ** نوقم و مێردێکی لە ** بوونی و مێردێکی لە ** نوقم بوونی و مێردێکی لە ** ژن و مێردێکی لە ** نوقم ژن و مێردێکی لە ** بوونی ژن و مێردێکی لە ** نوقم بوونی ژن و مێردێکی لە ** مەریوانی لە ** نوقم مەریوانی لە ** بوونی مەریوانی لە ** نوقم بوونی مەریوانی لە ** ژن مەریوانی لە ** نوقم ژن مەریوانی لە ** بوونی ژن مەریوانی لە ** نوقم بوونی ژن مەریوانی لە ** و مەریوانی لە ** نوقم و مەریوانی لە ** بوونی و مەریوانی لە ** نوقم بوونی و مەریوانی لە ** ژن و مەریوانی لە ** نوقم ژن و مەریوانی لە ** بوونی ژن و مەریوانی لە ** نوقم بوونی ژن و مەریوانی لە ** مێردێکی مەریوانی لە ** نوقم مێردێکی مەریوانی لە ** بوونی مێردێکی مەریوانی لە ** نوقم بوونی مێردێکی مەریوانی لە ** ژن مێردێکی مەریوانی لە ** نوقم ژن مێردێکی مەریوانی لە ** بوونی ژن مێردێکی مەریوانی لە ** نوقم بوونی ژن مێردێکی مەریوانی لە ** و مێردێکی مەریوانی لە ** نوقم و مێردێکی مەریوانی لە ** بوونی و مێردێکی مەریوانی لە ** نوقم بوونی و مێردێکی مەریوانی لە ** ژن و مێردێکی مەریوانی لە ** نوقم ژن و مێردێکی مەریوانی لە ** بوونی ژن و مێردێکی مەریوانی لە ** نوقم بوونی ژن و مێردێکی مەریوانی لە ** ئاوەکانی ** نوقم ئاوەکانی ** بوونی ئاوەکانی ** نوقم بوونی ئاوەکانی ** ژن ئاوەکانی ** نوقم ژن ئاوەکانی ** بوونی ژن ئاوەکانی ** نوقم بوونی ژن ئاوەکانی ** و ئاوەکانی ** نوقم و ئاوەکانی ** بوونی و ئاوەکانی ** نوقم بوونی و ئاوەکانی ** ژن و ئاوەکانی ** نوقم ژن و ئاوەکانی ** بوونی ژن و ئاوەکانی ** نوقم بوونی ژن و ئاوەکانی ** مێردێکی ئاوەکانی ** نوقم مێردێکی ئاوەکانی ** بوونی مێردێکی ئاوەکانی ** نوقم بوونی مێردێکی ئاوەکانی ** ژن مێردێکی ئاوەکانی ** نوقم ژن مێردێکی ئاوەکانی ** بوونی ژن مێردێکی ئاوەکانی ** نوقم بوونی ژن مێردێکی ئاوەکانی ** و مێردێکی ئاوەکانی ** نوقم و مێردێکی ئاوەکانی ** بوونی و مێردێکی ئاوەکانی ** نوقم بوونی و مێردێکی ئاوەکانی ** ژن و مێردێکی ئاوەکانی ** نوقم ژن و مێردێکی ئاوەکانی ** بوونی ژن و مێردێکی ئاوەکانی ** نوقم بوونی ژن و مێردێکی ئاوەکانی ** مەریوانی ئاوەکانی ** نوقم مەریوانی ئاوەکانی ** بوونی مەریوانی ئاوەکانی ** نوقم بوونی مەریوانی ئاوەکانی ** ژن مەریوانی ئاوەکانی ** نوقم ژن مەریوانی ئاوەکانی ** بوونی ژن مەریوانی ئاوەکانی ** نوقم بوونی ژن مەریوانی ئاوەکانی ** و مەریوانی ئاوەکانی ** نوقم و مەریوانی ئاوەکانی ** بوونی و مەریوانی ئاوەکانی ** نوقم بوونی و مەریوانی ئاوەکانی ** ژن و مەریوانی ئاوەکانی ** نوقم ژن و مەریوانی ئاوەکانی ** بوونی ژن و مەریوانی ئاوەکانی ** نوقم بوونی ژن و مەریوانی ئاوەکانی ** مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی ** نوقم مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی ** بوونی مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی ** نوقم بوونی مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی ** ژن مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی ** نوقم ژن مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی ** بوونی ژن مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی ** نوقم بوونی ژن مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی ** و مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی ** نوقم و مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی ** بوونی و مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی ** نوقم بوونی و مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی ** ژن و مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی ** نوقم ژن و مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی ** بوونی ژن و مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی ** نوقم بوونی ژن و مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی ** لە ئاوەکانی ** نوقم لە ئاوەکانی ** بوونی لە ئاوەکانی ** نوقم بوونی لە ئاوەکانی ** ژن لە ئاوەکانی ** نوقم ژن لە ئاوەکانی ** بوونی ژن لە ئاوەکانی ** نوقم بوونی ژن لە ئاوەکانی ** و لە ئاوەکانی ** نوقم و لە ئاوەکانی ** بوونی و لە ئاوەکانی ** نوقم بوونی و لە ئاوەکانی ** ژن و لە ئاوەکانی ** نوقم ژن و لە ئاوەکانی ** بوونی ژن و لە ئاوەکانی ** نوقم بوونی ژن و لە ئاوەکانی ** مێردێکی لە ئاوەکانی ** نوقم مێردێکی لە ئاوەکانی ** بوونی مێردێکی لە ئاوەکانی ** نوقم بوونی مێردێکی لە ئاوەکانی ** ژن مێردێکی لە ئاوەکانی ** نوقم ژن مێردێکی لە ئاوەکانی ** بوونی ژن مێردێکی لە ئاوەکانی ** نوقم بوونی ژن مێردێکی لە ئاوەکانی ** و مێردێکی لە ئاوەکانی ** نوقم و مێردێکی لە ئاوەکانی ** بوونی و مێردێکی لە ئاوەکانی ** نوقم بوونی و مێردێکی لە ئاوەکانی ** ژن و مێردێکی لە ئاوەکانی ** نوقم ژن و مێردێکی لە ئاوەکانی ** بوونی ژن و مێردێکی لە ئاوەکانی ** نوقم بوونی ژن و مێردێکی لە ئاوەکانی ** مەریوانی لە ئاوەکانی ** نوقم مەریوانی لە ئاوەکانی ** بوونی مەریوانی لە ئاوەکانی ** نوقم بوونی مەریوانی لە ئاوەکانی ** ژن مەریوانی لە ئاوەکانی ** نوقم ژن مەریوانی لە ئاوەکانی ** بوونی ژن مەریوانی لە ئاوەکانی ** نوقم بوونی ژن مەریوانی لە ئاوەکانی ** و مەریوانی لە ئاوەکانی ** نوقم و مەریوانی لە ئاوەکانی ** بوونی و مەریوانی لە ئاوەکانی ** نوقم بوونی و مەریوانی لە ئاوەکانی ** ژن و مەریوانی لە ئاوەکانی ** نوقم ژن و مەریوانی لە ئاوەکانی ** بوونی ژن و مەریوانی لە ئاوەکانی ** نوقم بوونی ژن و مەریوانی لە ئاوەکانی ** مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی ** نوقم مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی ** بوونی مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی ** نوقم بوونی مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی ** ژن مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی ** نوقم ژن مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی ** بوونی ژن مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی ** نوقم بوونی ژن مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی ** و مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی ** نوقم و مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی ** بوونی و مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی ** نوقم بوونی و مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی ** ژن و مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی ** نوقم ژن و مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی ** بوونی ژن و مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی ** نوقم بوونی ژن و مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی ** یونان ** نوقم یونان ** بوونی یونان ** نوقم بوونی یونان ** ژن یونان ** نوقم ژن یونان ** بوونی ژن یونان ** نوقم بوونی ژن یونان ** و یونان ** نوقم و یونان ** بوونی و یونان ** نوقم بوونی و یونان ** ژن و یونان ** نوقم ژن و یونان ** بوونی ژن و یونان ** نوقم بوونی ژن و یونان ** مێردێکی یونان ** نوقم مێردێکی یونان ** بوونی مێردێکی یونان ** نوقم بوونی مێردێکی یونان ** ژن مێردێکی یونان ** نوقم ژن مێردێکی یونان ** بوونی ژن مێردێکی یونان ** نوقم بوونی ژن مێردێکی یونان ** و مێردێکی یونان ** نوقم و مێردێکی یونان ** بوونی و مێردێکی یونان ** نوقم بوونی و مێردێکی یونان ** ژن و مێردێکی یونان ** نوقم ژن و مێردێکی یونان ** بوونی ژن و مێردێکی یونان ** نوقم بوونی ژن و مێردێکی یونان ** مەریوانی یونان ** نوقم مەریوانی یونان ** بوونی مەریوانی یونان ** نوقم بوونی مەریوانی یونان ** ژن مەریوانی یونان ** نوقم ژن مەریوانی یونان ** بوونی ژن مەریوانی یونان ** نوقم بوونی ژن مەریوانی یونان ** و مەریوانی یونان ** نوقم و مەریوانی یونان ** بوونی و مەریوانی یونان ** نوقم بوونی و مەریوانی یونان ** ژن و مەریوانی یونان ** نوقم ژن و مەریوانی یونان ** بوونی ژن و مەریوانی یونان ** نوقم بوونی ژن و مەریوانی یونان ** مێردێکی مەریوانی یونان ** نوقم مێردێکی مەریوانی یونان ** بوونی مێردێکی مەریوانی یونان ** نوقم بوونی مێردێکی مەریوانی یونان ** ژن مێردێکی مەریوانی یونان ** نوقم ژن مێردێکی مەریوانی یونان ** بوونی ژن مێردێکی مەریوانی یونان ** نوقم بوونی ژن مێردێکی مەریوانی یونان ** و مێردێکی مەریوانی یونان ** نوقم و مێردێکی مەریوانی یونان ** بوونی و مێردێکی مەریوانی یونان ** نوقم بوونی و مێردێکی مەریوانی یونان ** ژن و مێردێکی مەریوانی یونان ** نوقم ژن و مێردێکی مەریوانی یونان ** بوونی ژن و مێردێکی مەریوانی یونان ** نوقم بوونی ژن و مێردێکی مەریوانی یونان ** لە یونان ** نوقم لە یونان ** بوونی لە یونان ** نوقم بوونی لە یونان ** ژن لە یونان ** نوقم ژن لە یونان ** بوونی ژن لە یونان ** نوقم بوونی ژن لە یونان ** و لە یونان ** نوقم و لە یونان ** بوونی و لە یونان ** نوقم بوونی و لە یونان ** ژن و لە یونان ** نوقم ژن و لە یونان ** بوونی ژن و لە یونان ** نوقم بوونی ژن و لە یونان ** مێردێکی لە یونان ** نوقم مێردێکی لە یونان ** بوونی مێردێکی لە یونان ** نوقم بوونی مێردێکی لە یونان ** ژن مێردێکی لە یونان ** نوقم ژن مێردێکی لە یونان ** بوونی ژن مێردێکی لە یونان ** نوقم بوونی ژن مێردێکی لە یونان ** و مێردێکی لە یونان ** نوقم و مێردێکی لە یونان ** بوونی و مێردێکی لە یونان ** نوقم بوونی و مێردێکی لە یونان ** ژن و مێردێکی لە یونان ** نوقم ژن و مێردێکی لە یونان ** بوونی ژن و مێردێکی لە یونان ** نوقم بوونی ژن و مێردێکی لە یونان ** مەریوانی لە یونان ** نوقم مەریوانی لە یونان ** بوونی مەریوانی لە یونان ** نوقم بوونی مەریوانی لە یونان ** ژن مەریوانی لە یونان ** نوقم ژن مەریوانی لە یونان ** بوونی ژن مەریوانی لە یونان ** نوقم بوونی ژن مەریوانی لە یونان ** و مەریوانی لە یونان ** نوقم و مەریوانی لە یونان ** بوونی و مەریوانی لە یونان ** نوقم بوونی و مەریوانی لە یونان ** ژن و مەریوانی لە یونان ** نوقم ژن و مەریوانی لە یونان ** بوونی ژن و مەریوانی لە یونان ** نوقم بوونی ژن و مەریوانی لە یونان ** مێردێکی مەریوانی لە یونان ** نوقم مێردێکی مەریوانی لە یونان ** بوونی مێردێکی مەریوانی لە یونان ** نوقم بوونی مێردێکی مەریوانی لە یونان ** ژن مێردێکی مەریوانی لە یونان ** نوقم ژن مێردێکی مەریوانی لە یونان ** بوونی ژن مێردێکی مەریوانی لە یونان ** نوقم بوونی ژن مێردێکی مەریوانی لە یونان ** و مێردێکی مەریوانی لە یونان ** نوقم و مێردێکی مەریوانی لە یونان ** بوونی و مێردێکی مەریوانی لە یونان ** نوقم بوونی و مێردێکی مەریوانی لە یونان ** ژن و مێردێکی مەریوانی لە یونان ** نوقم ژن و مێردێکی مەریوانی لە یونان ** بوونی ژن و مێردێکی مەریوانی لە یونان ** نوقم بوونی ژن و مێردێکی مەریوانی لە یونان ** ئاوەکانی یونان ** نوقم ئاوەکانی یونان ** بوونی ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی ئاوەکانی یونان ** ژن ئاوەکانی یونان ** نوقم ژن ئاوەکانی یونان ** بوونی ژن ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی ژن ئاوەکانی یونان ** و ئاوەکانی یونان ** نوقم و ئاوەکانی یونان ** بوونی و ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی و ئاوەکانی یونان ** ژن و ئاوەکانی یونان ** نوقم ژن و ئاوەکانی یونان ** بوونی ژن و ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی ژن و ئاوەکانی یونان ** مێردێکی ئاوەکانی یونان ** نوقم مێردێکی ئاوەکانی یونان ** بوونی مێردێکی ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی مێردێکی ئاوەکانی یونان ** ژن مێردێکی ئاوەکانی یونان ** نوقم ژن مێردێکی ئاوەکانی یونان ** بوونی ژن مێردێکی ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی ژن مێردێکی ئاوەکانی یونان ** و مێردێکی ئاوەکانی یونان ** نوقم و مێردێکی ئاوەکانی یونان ** بوونی و مێردێکی ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی و مێردێکی ئاوەکانی یونان ** ژن و مێردێکی ئاوەکانی یونان ** نوقم ژن و مێردێکی ئاوەکانی یونان ** بوونی ژن و مێردێکی ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی ژن و مێردێکی ئاوەکانی یونان ** مەریوانی ئاوەکانی یونان ** نوقم مەریوانی ئاوەکانی یونان ** بوونی مەریوانی ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی مەریوانی ئاوەکانی یونان ** ژن مەریوانی ئاوەکانی یونان ** نوقم ژن مەریوانی ئاوەکانی یونان ** بوونی ژن مەریوانی ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی ژن مەریوانی ئاوەکانی یونان ** و مەریوانی ئاوەکانی یونان ** نوقم و مەریوانی ئاوەکانی یونان ** بوونی و مەریوانی ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی و مەریوانی ئاوەکانی یونان ** ژن و مەریوانی ئاوەکانی یونان ** نوقم ژن و مەریوانی ئاوەکانی یونان ** بوونی ژن و مەریوانی ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی ژن و مەریوانی ئاوەکانی یونان ** مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی یونان ** نوقم مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی یونان ** بوونی مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی یونان ** ژن مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی یونان ** نوقم ژن مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی یونان ** بوونی ژن مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی ژن مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی یونان ** و مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی یونان ** نوقم و مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی یونان ** بوونی و مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی و مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی یونان ** ژن و مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی یونان ** نوقم ژن و مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی یونان ** بوونی ژن و مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی ژن و مێردێکی مەریوانی ئاوەکانی یونان ** لە ئاوەکانی یونان ** نوقم لە ئاوەکانی یونان ** بوونی لە ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی لە ئاوەکانی یونان ** ژن لە ئاوەکانی یونان ** نوقم ژن لە ئاوەکانی یونان ** بوونی ژن لە ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی ژن لە ئاوەکانی یونان ** و لە ئاوەکانی یونان ** نوقم و لە ئاوەکانی یونان ** بوونی و لە ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی و لە ئاوەکانی یونان ** ژن و لە ئاوەکانی یونان ** نوقم ژن و لە ئاوەکانی یونان ** بوونی ژن و لە ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی ژن و لە ئاوەکانی یونان ** مێردێکی لە ئاوەکانی یونان ** نوقم مێردێکی لە ئاوەکانی یونان ** بوونی مێردێکی لە ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی مێردێکی لە ئاوەکانی یونان ** ژن مێردێکی لە ئاوەکانی یونان ** نوقم ژن مێردێکی لە ئاوەکانی یونان ** بوونی ژن مێردێکی لە ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی ژن مێردێکی لە ئاوەکانی یونان ** و مێردێکی لە ئاوەکانی یونان ** نوقم و مێردێکی لە ئاوەکانی یونان ** بوونی و مێردێکی لە ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی و مێردێکی لە ئاوەکانی یونان ** ژن و مێردێکی لە ئاوەکانی یونان ** نوقم ژن و مێردێکی لە ئاوەکانی یونان ** بوونی ژن و مێردێکی لە ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی ژن و مێردێکی لە ئاوەکانی یونان ** مەریوانی لە ئاوەکانی یونان ** نوقم مەریوانی لە ئاوەکانی یونان ** بوونی مەریوانی لە ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی مەریوانی لە ئاوەکانی یونان ** ژن مەریوانی لە ئاوەکانی یونان ** نوقم ژن مەریوانی لە ئاوەکانی یونان ** بوونی ژن مەریوانی لە ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی ژن مەریوانی لە ئاوەکانی یونان ** و مەریوانی لە ئاوەکانی یونان ** نوقم و مەریوانی لە ئاوەکانی یونان ** بوونی و مەریوانی لە ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی و مەریوانی لە ئاوەکانی یونان ** ژن و مەریوانی لە ئاوەکانی یونان ** نوقم ژن و مەریوانی لە ئاوەکانی یونان ** بوونی ژن و مەریوانی لە ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی ژن و مەریوانی لە ئاوەکانی یونان ** مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی یونان ** نوقم مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی یونان ** بوونی مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی یونان ** ژن مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی یونان ** نوقم ژن مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی یونان ** بوونی ژن مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی ژن مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی یونان ** و مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی یونان ** نوقم و مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی یونان ** بوونی و مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی و مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی یونان ** ژن و مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی یونان ** نوقم ژن و مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی یونان ** بوونی ژن و مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی یونان ** نوقم بوونی ژن و مێردێکی مەریوانی لە ئاوەکانی یونان **