شیركەتە گەورەکانی ئوروپایی ئێران بە جێ دێڵێن.


خەباتمێدیا: شیركەتی ئاڵمانی میونیک ری کارو چالاکیەكانی خۆی لە ئێران کۆتایی پێهێنا. شیركەتی بەناوبانگی میونیک ری رایگەیاند بە هۆی گەمارۆکانی ئامریکا دژ بە رژیمی ئێران کۆتایی بە کاروچالاکی خۆی هێنا.
بەڕێوەبەری ئەم کۆمپانیایە ووتی :ئێمە زیاتر لەوەی کە لە ئێران قازانج بکەین لە ئامریکا زەرەر دەکەین .
میونیک یەکێك لە گەورەترین شیركەتەكانی خزمەتگوزاری بیمەیە لە دنیادا کە لەشاری مونیخی ئاڵمانە .

ڕێکه‌وت: 2018-11-29 08:31:21
به‌شی: ( هه‌وال )TAGS/ شیركەتە,گەورەکانی,ئوروپایی,ئێران,بە,جێ,دێڵێن
TITLE/شیركەتە گەورەکانی ئوروپایی ئێران بە جێ دێڵێن


خوێنه‌ران له کاتی گه‌ران بۆ ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ توانیویانه‌ ئه‌و نووسینه بدۆزنه‌وه‌

شیركەتە ** گەورەکانی ** شیركەتە گەورەکانی ** ئوروپایی ** شیركەتە ئوروپایی ** گەورەکانی ئوروپایی ** شیركەتە گەورەکانی ئوروپایی ** ئێران ** شیركەتە ئێران ** گەورەکانی ئێران ** شیركەتە گەورەکانی ئێران ** ئوروپایی ئێران ** شیركەتە ئوروپایی ئێران ** گەورەکانی ئوروپایی ئێران ** شیركەتە گەورەکانی ئوروپایی ئێران ** بە ** شیركەتە بە ** گەورەکانی بە ** شیركەتە گەورەکانی بە ** ئوروپایی بە ** شیركەتە ئوروپایی بە ** گەورەکانی ئوروپایی بە ** شیركەتە گەورەکانی ئوروپایی بە ** ئێران بە ** شیركەتە ئێران بە ** گەورەکانی ئێران بە ** شیركەتە گەورەکانی ئێران بە ** ئوروپایی ئێران بە ** شیركەتە ئوروپایی ئێران بە ** گەورەکانی ئوروپایی ئێران بە ** شیركەتە گەورەکانی ئوروپایی ئێران بە ** جێ ** شیركەتە جێ ** گەورەکانی جێ ** شیركەتە گەورەکانی جێ ** ئوروپایی جێ ** شیركەتە ئوروپایی جێ ** گەورەکانی ئوروپایی جێ ** شیركەتە گەورەکانی ئوروپایی جێ ** ئێران جێ ** شیركەتە ئێران جێ ** گەورەکانی ئێران جێ ** شیركەتە گەورەکانی ئێران جێ ** ئوروپایی ئێران جێ ** شیركەتە ئوروپایی ئێران جێ ** گەورەکانی ئوروپایی ئێران جێ ** شیركەتە گەورەکانی ئوروپایی ئێران جێ ** بە جێ ** شیركەتە بە جێ ** گەورەکانی بە جێ ** شیركەتە گەورەکانی بە جێ ** ئوروپایی بە جێ ** شیركەتە ئوروپایی بە جێ ** گەورەکانی ئوروپایی بە جێ ** شیركەتە گەورەکانی ئوروپایی بە جێ ** ئێران بە جێ ** شیركەتە ئێران بە جێ ** گەورەکانی ئێران بە جێ ** شیركەتە گەورەکانی ئێران بە جێ ** ئوروپایی ئێران بە جێ ** شیركەتە ئوروپایی ئێران بە جێ ** گەورەکانی ئوروپایی ئێران بە جێ ** شیركەتە گەورەکانی ئوروپایی ئێران بە جێ ** دێڵێن ** شیركەتە دێڵێن ** گەورەکانی دێڵێن ** شیركەتە گەورەکانی دێڵێن ** ئوروپایی دێڵێن ** شیركەتە ئوروپایی دێڵێن ** گەورەکانی ئوروپایی دێڵێن ** شیركەتە گەورەکانی ئوروپایی دێڵێن ** ئێران دێڵێن ** شیركەتە ئێران دێڵێن ** گەورەکانی ئێران دێڵێن ** شیركەتە گەورەکانی ئێران دێڵێن ** ئوروپایی ئێران دێڵێن ** شیركەتە ئوروپایی ئێران دێڵێن ** گەورەکانی ئوروپایی ئێران دێڵێن ** شیركەتە گەورەکانی ئوروپایی ئێران دێڵێن ** بە دێڵێن ** شیركەتە بە دێڵێن ** گەورەکانی بە دێڵێن ** شیركەتە گەورەکانی بە دێڵێن ** ئوروپایی بە دێڵێن ** شیركەتە ئوروپایی بە دێڵێن ** گەورەکانی ئوروپایی بە دێڵێن ** شیركەتە گەورەکانی ئوروپایی بە دێڵێن ** ئێران بە دێڵێن ** شیركەتە ئێران بە دێڵێن ** گەورەکانی ئێران بە دێڵێن ** شیركەتە گەورەکانی ئێران بە دێڵێن ** ئوروپایی ئێران بە دێڵێن ** شیركەتە ئوروپایی ئێران بە دێڵێن ** گەورەکانی ئوروپایی ئێران بە دێڵێن ** شیركەتە گەورەکانی ئوروپایی ئێران بە دێڵێن ** جێ دێڵێن ** شیركەتە جێ دێڵێن ** گەورەکانی جێ دێڵێن ** شیركەتە گەورەکانی جێ دێڵێن ** ئوروپایی جێ دێڵێن ** شیركەتە ئوروپایی جێ دێڵێن ** گەورەکانی ئوروپایی جێ دێڵێن ** شیركەتە گەورەکانی ئوروپایی جێ دێڵێن ** ئێران جێ دێڵێن ** شیركەتە ئێران جێ دێڵێن ** گەورەکانی ئێران جێ دێڵێن ** شیركەتە گەورەکانی ئێران جێ دێڵێن ** ئوروپایی ئێران جێ دێڵێن ** شیركەتە ئوروپایی ئێران جێ دێڵێن ** گەورەکانی ئوروپایی ئێران جێ دێڵێن ** شیركەتە گەورەکانی ئوروپایی ئێران جێ دێڵێن ** بە جێ دێڵێن ** شیركەتە بە جێ دێڵێن ** گەورەکانی بە جێ دێڵێن ** شیركەتە گەورەکانی بە جێ دێڵێن ** ئوروپایی بە جێ دێڵێن ** شیركەتە ئوروپایی بە جێ دێڵێن ** گەورەکانی ئوروپایی بە جێ دێڵێن ** شیركەتە گەورەکانی ئوروپایی بە جێ دێڵێن ** ئێران بە جێ دێڵێن ** شیركەتە ئێران بە جێ دێڵێن ** گەورەکانی ئێران بە جێ دێڵێن ** شیركەتە گەورەکانی ئێران بە جێ دێڵێن ** ئوروپایی ئێران بە جێ دێڵێن ** شیركەتە ئوروپایی ئێران بە جێ دێڵێن ** گەورەکانی ئوروپایی ئێران بە جێ دێڵێن ** شیركەتە گەورەکانی ئوروپایی ئێران بە جێ دێڵێن **