سیاسیهممیهنان گرامی!مبارزان راه آزادی!لازم دانستم چند نکتە رابە اطلاع برسانم.1. ادامه انقلاب و قیام، وظیفه میهنی،ملی، دینی و انسانی میباشد.بی شک قهرمانی و مقاومت شما مردم مبارز پس از به شهادت رساندن ژینا امینی در مدت 43 روزانقلابتان، در تاریخ ماندگار خواهد شد.2. ملتهای ایران و به ویژه مردم کوردستان در انقلاب و نهضت و مبارزه، برای احقاق حقوق و آزادی در برابر یکی از ظالم ترین رژیم های تاریخ بشریت هستند. رژیمی که از تمام مرزهای جنایتکارانە و وحشیگری عبور کرده است.3. در این انقلاب بزرگ، هیچ جریان و هیچ کسی تحت هر اسمی، حق ندارد برای توده های ستمدیده ایران و کوردستان حد و مرز تعیین کند و الفاظ نامناسبی را به انقلاب و مقاومت و قهرمانی مقدس شان پیوند دهد.4. ملیتهای ایران و مردم کوردستان حق بی حد و مرزشا ...

ئایه‌ سزا نوێکانی ئه‌مریکا بۆ سه‌ر ئێران، ده‌بێته‌ هۆی ڕوخانی ڕێژیمی ئاخوندی؟

ئه‌نجام

بنر

مقالات مخلوط


پیام دبیرکل سازمان خبات به مناسبت دوازدهمین سالگرد تاسیس سازمان جوانان خه‌بات

دوازدهمین سالگرد تٲسیس سازمان جوانان خه بات مبارک بادکمیتە اجرایی محترم سازمان جوانان خه بات!جوانان مبارز در صفوف سازمان خه بات!جوانان مبارز و مقاوم کوردستان و ایران!بە مناسبت سالروز تأسیس سازمان جوانان خه بات صمیمانه ترین تبریکات را تقدیم میدارم.امیدوارم سازمان جوانان خه بات در انجام وظایف ملی و میهنی و در مبارزه برای رسیدن جوانان کوردستان بە حقوقشان موفق باشد.بدیهی است که جوانان مبارز و انقلابی در تمام سرفصلهای تاریخی پیشتازان مبارزه برای آزادی واحقاق حقوق در ایران و کوردستان بودهاند و همواره نقش بسزایی در انجام وظایف ملی ومیهنی و در عرصه علم، آگاهی و فرهنگی داشته اند. سعی و تلاش آنها به اند ...
فعالیت


جلسەی سیاسی برای اعضای سازمان خەبات در خارج از کشور برگزار شد

روزشنبە ۱۳اسفند۱۴۰۱، تشکیلات خارج کشور سازمان خه بات کوردستان ایران، جلسه ای را با حضور کاک بابەشیخ حسینی ، دبیرکل سازمان برگزار کرد.جلسه با سرود ملی ،کوردم ئەمن و یک دقیقه سکوت برای روح شهدا به ویژه شهدای انقلاب ژینا و آخرین شهید ملت کورد،شهید دیارخه بات آغاز شد.سپس کاک باباشیخ حسینی دبیرکل سازمان خبات در خصوص اوضاع سیاسی جهانی، مسائل داخلی ایران و رژیم آخوندی (انقلاب ژینا ژن،ژیان،آزادی )، سازمان خبات و کنگره هفتم سازمان، سخنرانی مفصلی ارائه کردند.کاک باباشیخ در خصوص اوضاع جهانی، به تنش میان قطبها و قدرتهای جهانی به ویژه پس از حمله روسیه به اوکراین اشاره کرد و گفت: پس از حمله روسیه به اوکراین ...
ویدئو  

 Table 'xebatmedia.fa_serbe_videos' doesn't exist31